Som Läkartidningen tidigare berättat vill Sörmlands läkarförening övergå till krislägesavtalet.

Regiondirektören Jan Grönlund fick under förra veckan i uppdrag av krisledningsnämnden att se över om det är läge att begära en aktivering av krislägesavtalet gällande anestesiklinikerna i Sörmland.

Det är Sveriges Kommuner och regioners (SKR) förhandlingsdelegation som fattar beslut om att aktivera krislägesavtalet efter begäran från en kommun eller region. Innan det kan ske krävs att regionen använt sig av alla möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal.

– Det är absolut så att det kan vara läge. Men om man ska göra det måste man ha uttömt alla andra möjligheter, sa Jonas Lindeberg, hälso- och sjukvårdsregionråd och representant för partiet Vård för pengarna, till Läkartidningen förra veckan.

Nu är Jan Grönlund klar med översynen.

– Vår bedömning är att vi i nuläget inte ska ansöka om att aktivera krislägesavtalet. Vi ser ännu inte att de åtgärder som pågår nått full effekt och vill se resultatet av det först, säger regiondirektören.

Jan Grönlund tycker att krislägesavtalet passar bättre för mer kortvariga krislägen än den aktuella pandemin.

– Avtalet tillkom under ganska speciella förhållanden under branden i Västmanland och är lite av ett sätt att köpa sig ur ett problem, säger han och fortsätter:

– Vi tror att den här krisen kommer att pågå ett tag framöver. Därför vill vi hitta mer långsiktiga lösningar för att säkerställa en god arbetsmiljö. Det handlar bland annat om hur man lägger scheman och förbättrar ersättningar.

Han utesluter däremot inte att det kan bli aktuellt att begära en aktivering av krislägesavtalet framöver.

– Det här är inget ställningstagande för all framtid. Men vi vill se om de åtgärder vi vidtar i dagsläget ger effekt först.

Hittills har SKR endast aktiverat krislägesavtalet för Stockholmsregionens intensivvård. Det skedde den 3 april. Läkarförbundet är kritiskt till att inte det inte används på fler håll i landet.

– Hur kommer det sig att inte fler tar till krisavtalet? Jag vet inte, och jag ställer mig frågande till varför, sa Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, till TT den 13 april.