Vid 18-tiden på torsdagskvällen beslutade regionstyrelsen i Stockholm att skicka en begäran till Sveriges Kommuner och regioner (SKR) om att krislägesavtalet ska träda i kraft för regionens IVA-verksamheter.

– Insatserna vårdens medarbetare gör i dessa tider är otroliga. Vår uppgift är att ge dem bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb och vi ser att behovet av intensivvård kommer att öka snabbt, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M) i ett pressmeddelande från den blågröna alliansen.

Krislägesavtalet ska reglera villkor för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Avtalet kan aktiveras om en region eller kommun fattar beslut om det, och att SKR därefter fattar samma beslut. Det gäller sedan i fyra veckor i stöten och ger arbetsgivaren möjlighet att disponera mer fritt över arbetskraften, medan de anställda får bättre lön.

– Den stora vinsten för arbetsgivaren är att man får ut lite mer arbetstid av sin personal. Uppsidan för den anställda är att man får 220 procent i lön, berättade Peter Wursé, chefsförhandlare på Läkarförbundet, i en tidigare artikel i Läkartidningen.

Den ordinarie arbetstiden blir 48 timmar per vecka och vilan anpassas. Arbetsgivaren kan också flytta på personal till andra arbetsställen.

– Efter stora ansträngningar att uttömma alla möjligheter inom ordinarie kollektivavtal väljer vi i dag att aktivera krislägesavtalet inom intensivvården. Det betyder tuffa arbetstider och villkor för medarbetarna som berörs, och att de i gengäld får drygt dubbel timpeng, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) i pressmeddelandet.

Det är nu upp till SKR att godkänna Region Stockholms begäran.

– Vi sätter igång att jobba med det här omgående i kväll och fatta ett skyndsamt beslut, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR, till Läkartidningen.

Hur snart kommer det?

– Jag vågar inte svara på det, men vi kommer att jobba väldigt skyndsamt. Så mycket kan jag säga.

Ytterligare en nyhet som presenterades på en pressträff på tordagskvällen rör fältsjukhuset i Älvsjö.

 – Jag har begärt att fältsjukhuset i Älvsjö omgående kan ta emot patienter, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, enligt Dagens Nyheter.