I normala fall finns drygt 500 intensivvårdsplatser i landet. Efter utbrottet av covid-19 har antalet platser utökats med omkring 300, enligt Socialstyrelsen. Men enligt Folkhälsomyndighetens prognos kan det ändå vara mellan 100 och 400 platser för lite när utbrottet når sin kulmen. Och flera sjukhus, inte bara i Region Stockholm, har redan en hög beläggning, rapporterar SVT.

Den kommande tiden väntas ställa vården inför svåra prioriteringar. I Region Stockholm har behovet av intensivvårdsplatser dubblerats på en vecka. Tidigare i veckan skickades ett internt nyhetsbrev ut inom intensivvården på Nya Karolinska Solna med budskapet att sjukhusets tak beräknas vara nått inom några dagar, både vad gäller platser och personal.

– Vi måste tyvärr säga nej till patienter som vi tidigare hade kunnat säga ja till. Våra resurser kommer att bli otillräckliga. Det är oerhört smärtsamt att behöva säga nej till en patient som man för bara en månad sedan kanske hade kunnat hjälpa på ett helt annat sätt, säger Andreas Hvarfner, överläkare i anestesi- och intensivvård, på Karolinska universitetssjukhuset, till SVT.

Innehållet i det utskickade internmeddelandet har till Dagens Nyheter kommenterats av bland annat Karolinskas kommunikationsdirektör som ifrågasätter den prognos för platser som anges i meddelandet.

Christina Agvald Öhman är överläkare inom intensivvården på Karolinska i Huddinge och en av dem som ingår i Socialstyrelsens samordningsgrupp för landets intensivvårdsresurser. Hon säger till Dagens Nyheter:

– Än har vi ingen brist men det är stor risk att vi får det. Jag tror att vi måste hjälpa varandra över regiongränserna för att klara det här.