– Vi är nu i betydligt mer av ett platåläge. Vi har inte den här ökningen vecka från vecka som vi hade under ganska lång tid. Just nu ligger R i Sverige väldigt nära 1, sa statsepidemiolog Anders Tegnell vid onsdagens myndighetsgemensamma presskonferens.

R står för basal reproduktionskvot och beskriver hur många nya fall ett infekterat fall ger upphov till i en frisk befolkning.

Den figur som visades över nya fall i landet och IVA-fall med covid-19 baseras på antalet anmälda fall per dag, och där rör sig staplarna upp och ner dag för dag. Men skillnaderna blir mindre och kurvan jämnare om man går på dag för diagnos, påpekade Anders Tegnell. Någon sådan figur med jämnare staplar visades dock inte vid presskonferensen.

Sverige har hittills 8 429 anmälda fall, varav 726 har anmälts senast dygnet. Antalet nyinlagda på IVA ligger på en konstant nivå. Hittills har 687 personer vårdats i intensivvården för covid-19. Hittills har 687 inrapporterats avlidna. Antalet fall är nu 45 avlidna per dag, även det en siffra som Anders Tegnell tror håller på att stabiliseras. Eftersläpningen i inrapporteringen är mindre.

I Stockholm är bilden av en utplanande kurva ännu tydligare, berättade Anders Tegnell.

– Stockholm ligger R kanske till och med under 1 vid det här laget. Medan vi börjar se en viss ökning i resten av landet, ingen dramatisk ökning längre, men möjligen är vi på väg mot ett skifte där huvudfokus av epidemin flyttar sig från Stockholm till andra delar av landet. Vi får se de närmsta dagarna.

– Stockholms sjukvård har gjort en berömvärd insats.

Vad gäller smitta på äldreboenden bor 33 procent av de fall som rapporterats bland personer över 70 år på äldreboenden, enligt en första statistik som enligt Anders Tegnell kan vara en underskattning. I övriga landet är det 5 procent. Av dem över 70 år som avlidit i Region Stockholm bor 40 procent på äldreboenden. I övriga landet är det 4 procent.

– Vi hoppas verkligen vi kan hålla emot i övriga landet.

Apropå morgonens nyhet om symtomfri vårdpersonal som testats positiva på en vårdavdelning sa Anders Tegnell:

– WHO säger fortfarande, och det har vi sagt hela tiden, att huvudandelen av de som smittar är de som har symtom.

Att många som smittas inte får symtom är väl känt. Det kan handla om 90 procent av alla smittade. I vilken mån dessa överför smitta finns inga bra data på. De kan smitta men gör det sällan. Enligt en »halvstor« studie från Singapore kommer 6–8 procent av all smitta som överförs från personer som inte visar symtom, sa Anders Tegnell.

– Den stora majoriteten kommer från personer som visar symtom. Om vi kan komma överens om att alla de stannar hemma får vi bort i stort sett all smitta från samhället.