I dag, torsdag, beslutade regeringen om en lagrådsremiss som ska »ange inriktningen för en långsiktig primärvårdsreform«. Syftet är bland annat att modernisera definitionen av primärvården i lagen så att primärvården blir navet i sjukvården. En central del av reformen är också säkerställa att patienter får en fast läkarkontakt.

Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen, har inte tagit del av lagrådsremissen och kan därför inte uttala sig om detaljerna i den.

Däremot är hon missnöjd över att regeringen inte valt att gå vidare med förslaget från utredningen »God och nära vård« som innebär att staten ska finansiera 1 250 specialiseringstjänster i allmänmedicin.

Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet som är ett av partierna som står bakom lagrådsremissen, uppger för Läkartidningen att det finns en risk att regionerna backar från sitt ansvar för att se till att specialisttjänstgöringen blir av om staten går in med pengar.

Men Marina Tuutma anser att det är »olyckligt« att förslaget inte kom med.

– Jag är väldigt skeptisk till att regionerna verkligen tar det ansvaret. Regionerna har haft både makt och möjligheter i decennier, men man har inte gjort det. Jag tycker att staten borde ta ett större ansvar för kompetensförsörjningen allmänläkare. Det är en nyckelkompetens inom primärvården, säger Marina Tuutma till Läkartidningen.

Hon fortsätter:

– Men jag har inte läst hela förslaget så jag vet inte om det finns något annat sätt som staten tänker ta ett större ansvar för kompetensförsörjningen.

Det finns heller inget förslag om listningstak i lagrådsremissen. Däremot betonas vikten av primärvården ska organiseras så att alla som vill ska få en fast läkarkontakt. Därför får Socialstyrelsen bland annat i uppdrag att utreda hur många patienter en läkare kan vara fast läkarkontakt för.

Marina Tuutma är inte förvånad över att det inte kom med förslag om listningstak.

– Det är något vi redan har misstänkt utifrån de samtal jag har haft med Lena Hallengren. Man såg det som en svårighet att komma med en exakt siffra, och det kan jag instämma med. Men vi ser positivt på att Socialstyrelsen får ett uppdrag att utreda spannet för fastläkare.

Marina Tuutma anser dock att det är bra att arbetet med att reformera primärvården fortgår trots rådande omständigheter.

– Jag hade en farhåga om att man skulle flytta hela processen till hösten. Jag ser positivt på att man har fortsatt arbeta med det här och att man ändå lägger fram en lagrådsremiss.

Läs också:

Fast läkare i första förslaget till primärvårdsreform