Starten för bastjänstgöringen (BT) är satt till första juli, men Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har begärt att startdatumet skjuts upp på grund av coronapandemin. I stället vill man att nuvarande regelverket för specialisttjänstgöring ska gälla året ut.

Frågan ligger hos Socialdepartementet som uppger för Läkartidningen att »ärendet är under beredning«. Någon tidsplan för när ett svar kommer, vill de däremot inte ge.

För de svenska utlandsstudenterna som går legitimationsgrundande läkarutbildningar och blir klara till sommaren, är osäkerheten stor inför vad som väntar dem. Det säger SLF student utlands ordförande Aida Mikaeili.

– Det är legitimerade läkare som kommer hem till sommaren. De måste få veta snart om de ska söka en BT eller en ST-tjänst. Annars är det stor risk att ett antal läkare inte kommer vidare i karriären.

Aida Mikaeili håller med om att det bästa är att införandet skjuts upp.

– Föreskrifterna var inte ens klara innan covid-19 och det känns omöjligt att allt ska bli klart till den 1 juli.

Samtidigt påpekar hon att det är viktigt att det inte blir en onödigt lång fördröjning, och att SLF utland student tycker att det är positivt att BT införs.

– I rådande situation känns det viktigt att inte förlänga tiden att bli specialist för de läkarstudenter som kommer hem legitimerade från utlandet till sommaren. Det är uppenbart under denna kris att det finns en stor brist på färdiga specialister i landet, och dessa läkare är en stor framtida resurs för samhället.

– Det är viktigare än någonsin att vi får ut läkare i den svenska sjukvården så att vi får fler specialister.

Enligt Läkarförbundet kommer ungefär 400 utlandsutbildade vara aktuella för att göra bastjänstgöring i höst. Uträkning baseras på vad som står i regeringens proposition samt statistik från Socialstyrelsen.