För Dagens Medicin berättar utredaren Anna Nergårdh att det i betänkandet för utredningen »God och nära vård« finns två alternativa förslag när det gäller läkare och fysioterapeuter som går på den nationella taxan. Dagens Medicin skriver: »Det ena förslaget handlar om att införa ett obligatoriskt krav på vårdval även för fysioterapi och psykiatri. Det andra förslaget handlar om att vidareutveckla det nuvarande systemet på nationell nivå så att det skapas förutsättningar för etableringar i till exempel glesbygd. I bägge fallen innebär det att lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) upphävs«.

– Vi förstår förstås att för dem som finns på dagens taxa så är förslagen dramatiska. Vi föreslår långtgående övergångsregler fram till 2028 för att man ska ha tid att ställa om eller avveckla sin verksamhet, säger Anna Nergårdh till Dagens Medicin.

Dagens Medicin rapporterar även att det i betänkandet för utredningen »God och nära vård« handlar mycket om kommunernas hemsjukvård. Bland annat föreslås ett namnbyte till hälso- och sjukvård i hemmet.

Vidare konstaterar tidningen att »Regioner och kommuner ska åläggas att upprätta en gemensam plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma vårdnivån primärvård i länet«. Ansvaret för att planen är uppdaterad ska ligga på en fast vårdkontakt, »oberoende av profession«.