Arbetsskadeförsäkringen ska täcka exempelvis inkomstförluster och kostnader för sjukvård och läkemedel. Den kan också täcka sveda och värk samt eventuella bestående men. Försäkringen gäller för all sjukvård i regioner och kommuner. Men covid-19 har inte förts in i den förordning som avgör vilka smittor som ska täckas av försäkringsskyddet, rapporterar Dagens Industri.

– Både staten och arbetsmarknadens parter är medveten om problematiken, säger Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor på AFA Försäkring, till tidningen.

Också studenter på klinisk praktik påverkas. De omfattas just nu inte av försäkringen om de skulle insjukna i covid-19, uppger Kammarkollegiet, den myndighet som ansvarar för försäkring av studenter.

– Vi hänvisar till arbetsskadeförsäkringens reglering det här. Den lagstiftningen gäller för både studenter och de som arbetar i den här miljön. Där är det inte fastställt att coronaviruset är en del i listan, säger Erland Törngren, sektionschef vid Kammarkollegiet, till Dagens Industri.

En talesperson på Socialdepartementet uppger för tidningen att frågan håller på att beredas av regeringen.

Vårdpersonal är dock inte helt oskyddad vid sjukdom. I kollektivavtalets ”Allmänna bestämmelser” finns bland annat en överenskommelse om att arbetsgivaren betalar sjuklön, utöver den lagstadgade sjukersättningen, med 10 procent av de anställdas lön. Det betyder att man från dag 15 fram till dag 90 får ut ungefär 90 procent av lönen. Detta gäller oavsett diagnos, alltså även covid-19.