Sedan denna artikel publicerades har Folkhälsomyndigheten valt att se över sin modellering, dock främst i andra avseenden. Läs mer här: Tegnell om fel i covid-modellering: »Det borde vi sett«.

Sverige tycks fortfarande ligga på en statistisk platå med en relativt stadig nivå av bekräftade nya covid-fall. Det visar i alla fall det rullande medelvärdet, ett medelvärde över nya fall per dag de sju senaste dagarna. Utvecklingen med antalet intensivvårdade patienter är också tämligen stabilt, berättade Folkhälsomyndigheten på sin dagliga presskonferens på tisdagen.

Där presenterades också en ny modellering för beräkning av kulmen och hur omfattande spridningen är i Stockholmsregionen. Den bygger dels på statistiken över de inrapporterade fallen, dels på den undersökning där ett slumpvist urval av stockholmare som inte sökt vård testades, vilket visade att ungefär 2,5 procent bar på smittan vid provtillfället.

– När vi låtit våra statistiker och matematiker räkna på det här, har de kommit fram till att flest nya fall i Stockholm inträffade 15 april. Enligt den här modellen nåddes toppen då och sedan kan vi förvänta oss färre fall, sa biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten på presskonferensen.

Modelleringen säger också att den 1 maj kan en tredjedel av länets invånare ha varit infekterade.

– Men man ska komma ihåg att det också talar för att två tredjedelar inte har haft smittan och kan få den, sa Anders Wallensten som en påminnelse om att krisen på intet sätt är över.

Folkhälsomyndighetens beräkningar ligger i linje med de som Tom Britton, professor i matematisk statistik, nyligen presenterade. Enligt honom har ungefär 30 procent av stockholmarna smittats.

– Det är ett bra utgångsvärde i vårt arbete. Men det kan förfinas allteftersom vi får in mer data. Vi kommer att göra en större studie över hela Sverige där vi tar in data om hur många som är sjuka just nu, sa Anders Wallensten och nämnde också framtida studier om immunitet.

Totalt har 15 322 personer bekräftats smittade i Sverige, enligt siffror på tisdagen. 1 158 personer har hittills vårdats på IVA.