Arbetsgivare ska anmäla skador och allvarliga tillbud som inträffar på arbetsplatsen till Arbetsmiljöverket.

Men det skiljer stort mellan de fem stora sjukhusen i Stockholm när det gäller antalet anmälningar som rör det nya coronaviruset. Det visar en sammanställning som myndigheten gjort åt tidningen Arbetet.

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har fram till den 18 maj gjort flest anmälningar, 28 stycken, som har koppling till det nya coronaviruset eller covid-19 till Arbetsmiljöverket. Det kan jämföras med Södersjukhuset som inte gjort en enda sådan anmälan.

Övriga sjukhus är Karolinska universitetssjukhuset i Solna med 14 anmälningar, Capio S:t Görans sjukhus med 6 och Danderyds sjukhus med 5.

Exakt vad skillnaderna beror på har de fackliga företrädare som Arbetet varit i kontakt med svårt att svara på.

Mikael Nilsson, läkare och huvudskyddsombud vid Karolinska i Solna uppger för tidningen att han tror att arbetsgivarna underrapporterar. Dessutom anser han att sjukskrivningar i covid-19 bör kartläggas som en del i arbetsmiljöarbetet.

– Men det sker inte. Jag jobbar själv med covid-patienter och ser vilken elak sjukdom det är. Vi vet inte hur lungorna kommer att påverkas på sikt, hur sjukdomen påverkar hjärnfunktionen och vad den blodförtjockning de sjuka drabbas av kan leda till, säger Mikael Nilsson till Arbetet.

Han fortsätter:

– Om människor får problem om tio eller femton år, hur ska de visa bakgrunden om inga anmälningar har gjorts?

Enligt en genomgång som tidningen Vårdfokus publicerade i slutet av april hade närmare 650 tillbud och olyckor med koppling till coronaviruset anmälts till Arbetsmiljöverket från verksamheter inom vård, omsorg och sociala tjänster.

Flest anmälningar, 177 stycken, kom från specialiserad sluten somatisk sjukhusvård, följt av vård- och omsorgsboenden för äldre med 165 anmälningar.

Läs också:

Ökad benägenhet att anmäla smitta som arbetsskada