Västra Götalandsregionen införde särskild fastläkarsatsning vid årsskiftet.

I korthet går det ut på att de vårdcentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare ska få en särskild ersättning. Ersättningen motsvarar cirka 3 procent högre grundersättning.

Nu presenterar det blågröna styret i regionen de första resultaten av reformen. Siffrorna visar att 185 av de 204 vårdcentralerna i regionen klarar kravet för att få den särskilda ersättningen.

Av dessa drivs 98 i offentlig regi och 87 av privata vårdgivare.

– Det är ett bra första steg att så många personer redan har registrerats med en fastläkare. Nu måste vårdcentralerna också börja jobba på det sättet för att skapa kontinuitet och trygghet för patienterna i primärvården, säger Jonas Andersson (L), ordförande för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i ett pressmeddelande.

De läkare som ska kunna vara fastläkare är specialister i allmänmedicin, geriatrik, barn- och ungdomsmedicin samt ST-läkare.

En ST-läkare i allmänmedicin ska dock bara kunna ta ansvar som fast läkarkontakt för ett mindre antal patienter till att börja med.

Av pressmeddelandet framgår att varje heltidsarbetande specialistläkare i genomsnitt har 1 609 listade patienter. För ST-läkare ligger motsvarande siffra på 861.

Jakob Nyhlén, ordförande i sektion primärvård inom Västra Götalands läkarförening, framhåller att det är positivt att regionen vill satsa på kontinuitet och ett system där läkare och patienter känner varandra. Men än så länge är man inte riktigt där, menar han.

– Det har blivit administrativt krångligt för vårdcentralerna att registrera detta, vilket gör att det inte alltid den läkare som patienten tidigare träffat som har blivit den fasta läkaren. Om målet är att man ska ha läkare som känner sina patienter och patienter som vet vem som är ens läkare, så är vi inte riktigt framme.

Dessutom anser han på att det genomsnittliga antalet listade per heltidsarbetande specialist fortfarande är för högt, och att det vittnar om att man inte är i mål vad gäller en rimlig arbetsbelastning.

– Ligger snittet på 1 600 patienter per heltidsarbetande specialist ligger ju flera läkare betydligt högre, och en heltidsarbetande specialist måste ju också ha ett mindre uppdrag om man till exempel handleder eller är medicinskt ansvarig. Arbetsmiljöverket har även ett föreläggande från 2014 som talar om max 1 500 patienter per heltid.

Kan man inte tänka sig att den läkare patienten tilldelas faktiskt blir ens fasta läkare på sikt?

– Vi hoppas det, men då krävs det att man ser över arbetsbelastningen och arbetssätt så att den fasta läkaren faktiskt har tid att vara fast läkare mer än på pappret. Vi hör från många medlemmar att man bara tilldelat läkaren ett ansvar för en stor grupp patienter som de inte tidigare har träffat, för att nå upp till de 70 procenten. Listning som pappersprodukt gynnar inte läkarnas arbetsmiljö, patienterna eller det proaktiva arbetet.

Jakob Nyhlén hoppas att politikern ska ta till sig av synpunkterna från fackligt håll och att man anpassar stimulansersättningen för att också väga in arbetsmiljön för läkarna.

– Det är viktigt att det inte bara blir en pappersprodukt utan koppling till verksamheten.