BT, den nya bastjänstgöringen för läkare, skulle ha startat den 1 juli i år. Nu skjuts starten upp till den 1 juli 2021. Det beslutade riksdagen i dag den 14 maj. Anledningen är coronapandemin.

Bakom regeringens förslag att skjuta upp BT-starten ligger gemensamma påtryckningar från Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner.

– Hälso- och sjukvården befinner sig i en pressad situation just nu och det blir svårt för sjukvårdshuvudmännen att prioritera det arbete som krävs för att anpassa verksamheten till de nya regelverken för läkares specialisering. Det handlar bland annat om kompletterande utbildningsinsatser riktade till alla läkare som ska handleda BT-läkare och ST-läkare enligt den nya föreskriften, sa Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande Läkarförbundet och ordförande i förbundets utbildnings- och forskningsråd, när regeringen hade lagt fram sin snabbehandlade proposition.

Lagen om den nationella läkemedelslistan skulle ha trätt i kraft i maj i år. Nu blir starten i stället maj 2021, och vissa delar som gäller hälso- och sjukvårdens skyldighet att lämna uppgifter till listan skjuts upp ända till 2023.

Proposition och socialutskottets betänkande kan läsas här.

Tidigare artiklar:
Nytt steg mot uppskjuten BT-start
Förslag: BT och läkemedelslista skjuts fram till nästa år