Sveriges Kommuner och regioner har sammanställt besöksutvecklingen inom psykiatrin mellan 2016 och 2019. Resultatet visar att antalet besök i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ökade med 33 procent under den aktuella perioden. Inom vuxenpsykiatrin ökade antalet besök med 16 procent.

Även antalet unika patienter har ökat. Störst är ökningen på vuxensidan med 14 procent (55 000 patienter), inom BUP handlar det om en ökning på 10 procent (12 000 patienter).

Kartläggningen visar också att bemanningen inom BUP har ökat under perioden. Sett över hela landet har antalet läkare ökat med 21 procent samtidigt som sjuksköterskorna har blivit 16 procent fler.

− Stora och viktiga satsningar har gjorts inom psykiatrin, både av regeringen under de här tre åren och genom att regionerna gjort betydande insatser. Dessa satsningar måste fortsätta för att vi ska kunna möta de ökande behoven, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef för psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), i ett pressmeddelande.

SKR hänvisar också till en internationell jämförelse där 13 andra länder deltar. Sverige ligger bland de högsta när det gäller antal patienter som har varit i kontakt med psykiatrin per invånare. Antalet vårdplatser per invånare ligger på en genomsnittlig nivå.

När det gäller läkarbemanningen så ligger Sverige högst vad gäller antal läkare per invånare inom BUP. Inom vuxenpsykiatrin ligger läkartätheten över medel.

− I jämförelsen med andra länder står sig Sverige relativt väl, men det finns samtidigt mycket kvar att göra för att minska den psykiska ohälsan, säger Ing-Marie Wieselgren.