I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Anders W Jonsson att den svenska strategin för att bekämpa coronasmittan bör ändras och att ansvaret faller på regeringen. Den vikarierande centerledaren föreslår förändringar i fem punkter.

Först och främst handlar det om att fler ska testas. Han pekar på att det är långt kvar till målet om 100 000 tester i veckan. Och för att lyckas med det ska man släppa modellen där vissa samhällsviktiga yrkesgrupper ska prioriteras. I stället ska man sikta på att alla med symtom ska kunna testas.

Dessutom vill Anders W Jonsson att regionerna ska återgå till att arbeta mer med aktiv smittspårning. I början av pandemin hoppades Folkhälsomyndigheten att smittspårning skulle förhindra nya fall och bromsa utvecklingen. Men nu när det finns en allmän smittspridning i samhället har myndigheten bedömt att metoden med fullskalig smittspårning inte är lika användbar.

I debattartikeln pekar Anders W Jonsson dock på att testkapaciteten har ökat samtidigt som många regioner nu har en minskad smittspridning. »I de regioner där det är möjligt bör man därför återgå till klassisk smittspårning baserad på omfattande tester«, står det i artikeln.

Vidare föreslås en tillfällig förändring av smittskyddslagen så att kravet på att anmäla smitta läggs på individen i stället för behandlande läkare. Dessutom ska primärvården få ansvaret för den eventuella smittspårningen och fortsatta testningen.

De två sista punkterna i Centerpartiets förslag handlar om att säkerställa att smittkedjan bryts genom tydliga rekommendationer till smittade om att stanna hemma, samt att smittbekämpningsstrategin anpassas till lokala förhållanden.