Förslaget från arbetsgivaren inom NU-sjukvården, där Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan och Uddevalla sjukhus ingår, är att man i huvudsak ska förlägga vårdpersonalens semester från den 20 juli fram till den sista september. Arbetsgivaren vill också slopa kravet på fyra veckor sammanhängande semester och ha möjlighet att dela upp perioden. Förslaget gäller alla läkare oavsett vilken verksamhet de arbetar i.

Förra veckan förklarade de berörda fackförbunden sig oeniga till förslaget – och nu begär alltså Västra Götalands läkarförening att frågan lyfts till central förhandling.

– Vi ser hur man vid andra sjukhus i regionen anstränger sig för att lägga semesterperioden under sommaren så långt det är möjligt, både för att tillgodose personalens behov av återhämtning och för att stå väl rustade när hösten kommer och vi ifrågasätter att NU-sjukvården väljer att göra avsteg ifrån detta, säger Johan Klaar, ordförande för NU-sektionen i Västra Götalands läkarförening, i ett pressmeddelande.

En del av kritiken handlar om att alla läkare berörs på samma sätt oavsett vilken verksamhet de arbetar inom.

– Det handlar inte bara om att skjuta på semestrarna för läkare som arbetar på IVA och andra belastade verksamheter. Läkarna inom intensivvården ser inte hur deras bemanningsbehov, inom en specialiserad verksamhet minskar, för att till exempel hudläkare inte får semester under sommaren av solidaritetsskäl, säger Johan Klaar.

I pressmeddelandet vittnar läkare från olika delar av vården om att de är oroliga för hur man ska klara hösten när man ska börja ta igen den vård som inte kunnat utföras på grund av covid-19.

Så här skriver till exempel två överläkare på neurokliniken:

»Vår verksamhet kommer att få den största belastningen i efterförloppet till pandemin, när all den vård vi just nu inte kan ge måste tas igen. Att välja att förlägga semestrarna till den period då vårt patienttryck sannolikt ökar, kan få stora negativa konsekvenser för vår möjlighet att ge god vård.«