Folkhälsomyndighetens generaldirektör, Johan Carlson, har ett så kallat insynsråd som utses av regeringen, ger råd till generaldirektören och utövar insyn. Generaldirektören är ordförande i rådet, som inte har beslutsbefogenheter. För perioden 1 juni 2020 till och med den 31 december 2020 har nytt råd utsetts.

Nya ledamöter är Ann Söderström, tidigare bland annat smittskyddsläkare och sedan 2011 hälso- och sjukvårdsdirektör i VG-regionen, Johan von Sydow, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen Stockholm, och Brita Winsa, specialist i internmedicin och endokrinologi och sedan 2018 hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten. De ersätter Per-Ola Lindahl, näringslivschef i Upplands Väsby kommun, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen, och Cecilia Schelin Seidegård, fd. landshövding Gotlands län.

Och följande personer sitter kvar i rådet: Mats Wiking, riksdagsledamot (S), Ulrika Jörgensen, riksdagsledamot (M), Agnetha Fredin, verksamhetschef, Anders Henriksson (S), andre vice ordförande för Sveriges Kommuner och regioner, Hans Karlsson, kommundirektör i Arvika, och Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet och ledamot i regeringens forskningsberedning.