Många observationsstudier kring covid-19 pågår redan runt om i världen, och ännu fler lär det bli framöver. Nu trycker dock EMA på att den här typen av studier  – för att kunna generera evidens som faktiskt går att lita på – måste vara väldesignade och ha tillräcklig statistisk styrka, det vill säga omfatta tillräckligt stora populationer.

I ett pressmeddelande uppmanar myndigheten alla som genomför observationsstudier med koppling till covid-19 att hålla sig till etablerade farmakoepidemiologiska metoder. Myndigheten uppmanar också till transparens i redovisning av studieprotokoll och resultat.

Enligt EMA är observationsstudier – om de är av god kvalitet – ett värdefullt komplement till de kliniska läkemedelsprövningar som också pågår runt om i världen just nu.