Den här veckan har tre drive-in teststationer för covid 19 varit öppna i Stockholm och en i Sörmland. Varje mobil teststation har kapacitet att göra 200 coronatester per dag. På måndag kommer ytterligare två i Stockholm att öppna.

– Det här är ett initiativ som är precis i den linje som vi behöver när vi ska testa 100 000 personer i veckan. Det är ett initiativ som måste följas av många fler i landet, sa socialminister Lena Hallengren (S) till Dagens Nyheter när hon besökte den mobila provtagningsstationen vid Älvsjömässan i Stockholm.

Det är IT-företaget Infosolutions, som samarbetar med Folkhälsomyndigheten, som står bakom drive-in teststationerna. I ett första steg är det sagt att personal inom vård och omsorg ska testas efter remiss från vårdgivare som har avtal med företaget. Ansvaret för att skala upp testningen av personalen enligt regeringens mål om 100 000 tester ligger på regionerna. Men vid socialministerns besök kom bara en patient och få vårdgivare har skrivit avtal med företaget.

– Sedan vi startade har ungefär tio personer testats totalt på alla stationerna. Patienterna som kommit har gått via en vårdgivare som har skrivit ett avtal direkt med oss, säger Infosolutions vd Alex Stendahl och tillägger:

– Vi har fått åka runt för att peppa vår personal och säga: »ni gör nytta, ni ser det bara inte än«.

Enligt honom kan det vara en kostnadsfråga att de mobila stationerna inte används – varje test kostar 1 000 kronor – i kombination med en osäkerhet om vem som ska stå för notan. Regeringen har dock lovat att staten står för provtagningen av personal inom sjukvård och omsorg.

Det är Folkhälso­myndigheten som har fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell strategi för den utökade provtagningen. Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten, håller med om att det har funnits en osäkerhet kring vem som ska betala för provtagningen.

– Jag tror att informationen inte har nått ut helt. Men vi har börjat med en dialog via regionerna och smittskyddsenheterna med information om att staten kommer stå för kostnaden av provtagning vad gäller kategori 2 enligt vår teststrategi, säger hon.

De som ryms under kategori 2 i myndighetens prioriteringslista är personal inom sjukvård och omsorg. Enligt strategin ska dessa tester göras vid provtagningscentraler på sjukhus, eller genom självprovtagning antingen i hemmet eller vid drive-in-centraler.

Enligt Karin Tegmark Wisell finns dock fler förklaringar till att inte fler har remitterats till testning. Det är komplicerat att synka de mobila teststationerna med regionernas övriga testverksamhet och att få hela kedjan att fungera.

– Många regioner har etablerat egen provtagning och om det ska kompletteras med resurser som staten arbetat för att få fram, ska det fasas in på ett bra sätt så det inte stör den provtagning som finns utan blir ett komplement, säger Karin Tegmark Wisell och fortsätter:

– Från vårt perspektiv är det angeläget att både ha en kvalitetssäkring i provtagningsförfarandet men också att se till att det finns ändamålsenlig återkoppling av data till journaldatasystemen som används. Det kan hända att det tar lite längre tid än man skulle önska.

Har drive-in testerna startat för tidigt?

– Nej. Att de inte haft så mycket att göra beror på att vi har varit angelägna om att kapaciteten ska finnas på plats. Det är viktigt att teststationerna blir tränade på de få patienter som kan komma så att man ser att alla bitar i kedjan fungerar. Det är svårt att takta allt exakt, säger Karin Tegmark Wisell.

Vilken funktion ska de mobila teststationerna fylla?

– De är framför allt bra om man vill öka lättillgängligheten. Målsättningen är ju att testen ska vidgas till all kommunal personal som arbetar med omsorg.

När kommer de att användas fullt ut?

– Vi hoppas att det för varje dag ska bli ett ökat användande av dem.

Enligt Karin Tegmark Wisell är det inte säkert att alla regioner kommer att ha drive-in-testning av vård och omsorgspersonal.

– Det är inte säkert. Vi tittar på varje region för sig. Vi har precis påbörjat dialogen med de olika regionerna för att se hur de vill ha det.

Region Stockholm uppger i en kommentar till Läkartidningen att man ser testning vid drive-in stationer som ett komplement till de hemtester som för närvarande erbjuds vård- och omsorgspersonal. Personen som testar sig kommunicerar med vården genom en app, oavsett på vilket sätt testet har gjorts. Anledningen till att regionen ännu inte använt sig av drive-in stationerna är att alla delar i kedjan inte funnits på plats förrän nu, enligt presstjänsten.

I Sörmland etablerades den första mobila teststationen nu i veckan. Hur den ska användas är ännu oklart enligt Magnus Johansson, regional sjukvårdsledare i Sörmland.

– Vi tittar just nu på hur vi ska göra en uppskalning av tester, framför allt egenprovtagning. Vi måste först lösa en del tekniska problem men hoppas ha mer information om hur det blir snart.