Det handlar om så kallade »förstärkningsläkare« som kallats in från andra delar av vården för att hjälpa till med covid-19-patienter. I två fall som rör ST-läkare har facket vänt sig till Sahlgrenska universitetssjukhuset med tolkningsföreträden.

I skrivelserna till sjukhuset står att läkarna inte ska behöva arbeta med uppgifter som mun- och ögonvård, vändning av patient och byte av droppåsar, eftersom detta ligger »utanför anställningens ram och inte står i ett naturligt samband« med läkarnas tjänster. Västra Götalands läkarförening menar att det saknas synnerliga skäl för att läkarna ska arbeta med dessa uppgifter.

Med tolkningsföreträdet behöver läkarna inte arbeta som förstärkningsläkare, utan står till arbetsgivarens förfogande med ordinarie arbetsuppgifter i väntan på att parterna förhandlat.

En sådan förhandling inleddes i torsdags. Men den är inte klar än, och till dess är facket försiktigt med uttalanden.

–Vi kommenterar inte så mycket eftersom vi har en pågående förhandling med arbetsgivaren, säger Västra Götalands läkarförenings ordförande Emelie Hultberg.

Hon poängterar att det inte handlar om att läkarna inte vill hjälpa till, och refererar till en artikel i Göteborgs-Posten i fredags. Där uttalade sig bland annat en anonym vårdanställd som kritiserade läkarföreningen för att ta strid om frågan mitt under en pågående pandemi. Denne tyckte också att fackets invändning var »ett slag i ansiktet« på dem som utförde undersköterskeuppgifter till vardags.

Som ett svar skrev Västra Götalands läkarförening, tillsammans med Kommunal och Vårdförbundet, en debattartikel där de påpekade att läkarna i fråga är ST inom en helt annan verksamhet än intensivvård och att de bara har fått en snabbutbildning på två dagar.

»Att tro att en läkare som fått två dagars introduktion kan ersätta en erfaren undersköterska eller sjuksköterska är naivt«, skriver fackföreningarna i debattartikeln. De menar att läkarna inte har rätt kompetens för uppgiften och att det är fel att försöka fylla bristen på undersköterskor med läkare.

Facken beklagar den debatt som uppstått om olika arbetsuppgifter, vilken kan skapa motsättningar mellan yrkesgrupperna. De påtalar att det inte finns några fula uppgifter.

»De tre personalkategorier vi representerar är mer än villiga att hjälpa till och stötta upp vården av svårt sjuka covid-patienter – men det är mycket viktigt att resurser används så klokt som möjligt«.