Enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror har 26 670 fall av covid-19 bekräftats i Sverige, varav 348 är anmälda det senaste dygnet.

Totalt har 3 256 personer avlidit med covid-19. Det innebär att 31 nya fall rapporterats. Biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten framhåller dock att siffrorna har viss eftersläpning, särskilt efter helger.

Hittills har 1 738 personer med covid-19 vårdats på IVA.

– Kurvan ser positiv ut. Det fortsätter att röra sig nedåt vad gäller inläggningar på intensivvården, säger Anders Wallensten.

Han pekar på att arbetet med att platta ut kurvan så att vården ska klara av situationen hittills går ganska bra, även om han framhåller att det på en del håll i vården fortfarande är väldigt ansträngt.

– Det ska vi inte förminska.

Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandwall uppger att Folkhälsomyndighetens siffror stämmer väl överens med Socialstyrelsens siffror som berör läget i sjukvården.

– Vi ser en minskning i alla de siffror vi arbetar med, säger Johanna Sandwall.

I dagsläget i intensivvårdas 466 patienter med covid-19. Motsvarande siffra i fredags förra veckan var 481 patienter.

Ytterligare 1 621 covid-19-patienter vårdas i dagsläget på sjukhus men utanför intensivvården.

Antalet disponibla intensivvårdsplatser är nu 1 002, vilket är något färre än tidigare.

– Att antalet disponibla sjunker är naturligt när antalet inlagda sjunker. Det finns ingen anledning att ha vårdplatser i beredskap om man ser ett minskat inflöde, men kapaciteten mellan antalet inlagda och tillgängliga vårdplatser är som det varit de senaste veckorna, 30 procent, säger Johanna Sandwall.

Vid pressträffen medverkade även Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen. Han konstaterar sjukvården nu också måste öka sin kapacitet för eftervård och rehabilitering.

Därför ska Socialstyrelsen i veckan publicera ett paket med material som ska vara till hjälp för sjukvården i arbetet med det.

Det handlar bland annat om ett beräkningsverktyg som kan användas för att uppskatta en regions behov av planering för eftervård av covid-19-patienter. I slutet av veckan ska även två kunskapsstöd publiceras som är riktade direkt till vård- och omsorgspersonal, ett till primärvården och ett till sjukhusvården.