Häromdagen berättade Werlabs att de börjar sälja antikroppstester, något man även samarbetar med nätapoteket Apotea om. Sjukvårdspersonal ska prioriteras, testerna ska också säljas till privatpersoner till självkostnadspris.

Med start den 30 maj börjar även Apoteket AB sälja antikroppstester på ett apotek i Malmö, och därefter på ett i Stockholm och ett i Göteborg. Om försöket faller väl ut är syftet att utöka tillgängligheten till hela landet under sommaren.

Själva testerna görs genom blodprov på apoteken. Beställning, bokning och uppföljning sker digitalt. Doktor 24 lovar återkomma till patienterna med resultat samma dag.

Även Kry erbjuder tester på provtagningsställen runt om i landet.

–  I väntan på offentligt finansierade coronatester till allmänheten erbjuder vi nu en lösning där patienter eller arbetsgivare betalar för testet själva, säger Erik Hjelmstedt, Sverigechef för Kry, i ett pressmeddelande.

Företaget har även erbjudit regionerna tester, men fått beskedet att de har den kapacitet som behövs.

Patienter som vill göra testet bokar en läkartid i Krys app. Läkaren bedömer sjukdomsförloppet och remitterar patienten till något av de 40 provtagningsställen som företaget samarbetar med. Läkarbesöket ingår i den avgift som patienten betalar, och belastar alltså inte patientens hemregion.

Som Läkartidningen tidigare berättat är både Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket skeptiska till antikroppstester. Anledningen är att det på individnivå är svårt att säga vad påvisade antikroppar betyder för immuniteten. Statsepidemiolog Anders Tegnell har dock sagt att han välkomnar testdata på befolkningsnivå, eftersom det ger en miniminivå på hur många som är immuna.

Apoteket AB uppger också att de gör försök med PCR-tester som påvisar pågående infektion. I Sörmland pågår ett projekt tillsammans med Folkhälsomyndigheten där en modell testas som är avsedd att inte påverka sjukvården i så stor utsträckning. Efter en remiss från sjukvården lämnar apoteket ut materiel för egenprovtagning och samlar därefter proverna för analys.

Också Kry hoppas på att så småningom kunna erbjuda PCR-tester.

 

Läs även:

Werlabs och Apotea säljer antikroppstest för covid-19