Staten tar alltså ansvaret för kostnader för testning bland personal i samhällsviktig verksamhet. Det meddelade socialminister Lena Hallengren (S) vid en pressträff i dag den 19 maj.

– Det har hela tiden varit tydligt att staten tar kostnaden för testning i prioritetsgrupp 1 och 2. Jag kan i dag bekräfta att staten tar kostnaden för testning också i grupp 3, sa socialministern.

Förra veckan genomfördes 32 700 test för covid-19 i landet. Regeringens testkoordinator Harriet Wallberg, som tillträdde den 8 maj, har identifierat vad som hindrar att målet om 100 000 test i veckan nås.

Oklarheten om vem som står för kostnaden för provtagning i den så kallade grupp 3 (se faktaruta) har varit en av de flaskhalsar hon har hittat. Att nu staten tar kostnaden kommer att underlätta för regionerna att komma igång, tror Harriet Wallberg.

Men även i de högre priogrupperna – patienter, personer i riskgrupper och på boenden, samt personal i vård och omsorg – behöver testningen öka.

– Det första som slog mig var att alla med medicinsk indikation som överensstämmer med covid-19 ska kunna testas, även om man inte är så sjuk att man ska läggas in på sjukhus. Det har varit väldigt otydligt, och det är viktigt att den informationen nu blir solklar för alla, sa Harriet Wallberg vid pressträffen.

Lena Hallengren tog upp frågan:

– Den samlade bilden är att testningen fungerar väl för patienter inlagda på sjukhus, i allt högre grad också för personal inom vård och omsorg, men patienter som inte är inlagda på sjukhus testas inte i lika stor utsträckning, sa Lena Hallengren.

Hon berättade att Folkhälsomyndigheten därför har uppdaterat sin information i frågan.

– I prioritetsgrupp 1 ingår också patienter som söker på en vårdcentral eller annan öppen mottagning. Fler patienter med symtom ska alltså kunna testas för covid-19, sa Lena Hallengren.

En tredje falskhals som Harriet Wallberg identifierat är äldreomsorgen.

– Vi måste intensifiera testandet inom äldreomsorgen och hemtjänsten, både personal och de äldre. Många regioner har ett utmärkt samarbete med kommunerna, men här gäller det att systematisera det, eftersom vi har en så stor riskgrupp i våra äldreboenden och inom hemtjänsten, sa hon.

Och enligt socialministern ska Folkhälsomyndigheten nästa vecka komma med information om hur en mer omfattande testning i äldreomsorgen ska gå till.

Den fjärde delen som behöver skalas upp är egenprovtagning, enligt Harriet Wallberg, alltså testning som görs i hemmet.

– Många regioner har börjat, men långt ifrån på alla ställen.

Testkapaciteten finns, men svårigheterna är logisitiken runt omkring.

Hon påpekade också att det handlar om att få två testspår i regionerna så att testning av prioritetsgrupp 3 sker utanför sjukvården för att undvika undanträngningseffekter.

Vid pressträffen medverkade även Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Hon berättade att Folkhälsomyndigheten om några veckor kan tala om hur antikroppstest ska kunna användas både storskaligt och på individnivå.

– Metoderna blir bättre och bättre, mer träffsäkra och mer känsliga, sa Karin Tegmark Wisell.

Prioriteringsordning enligt den nationella strategin för covid-19-provtagning:

  1. Patienter, personer i riskgrupper och boende i omsorgen
  2. Personal i vård och omsorg
  3. Personal i annan samhällsviktig verksamhet
  4. Övriga relevanta delar av samhället