Socialstyrelsen har studerat gruppen 70 år och äldre som smittats med respektive avlidit i covid-19 och hur många av dem som har eller hade särskilt boende eller hemtjänst.

– Anledningen att vi gör det här, är att det är en utsatt grupp, sa Henrik Lysell, enhetschef vid Socialstyrelsen, när han presenterade statistiken vid dagens myndighetsgemensamma presskonferens på Folkhälsomyndigheten.

Statistiken är publicerad på Socialstyrelsens webbplats och gäller per den 28 april. Av alla i landet som då var bekräftat smittade var närmare 40 procent 70 år eller äldre, men av alla som avlidit utgjorde de äldre hela 90 procent.

2019 fanns det 1,5 miljoner personer över 70 år i Sverige, vilket är 15 procent av hela befolkningen. Av de äldre bodde 5 procent, drygt 79 000 personer, i särskilt boende. Och 13 procent, närmare 200 000 personer, hade hemtjänst (mer än bara trygghetslarm). Två tredjedelar av dem som hade antingen särskilt boende eller hemtjänst var kvinnor.

Den 28 april var 7 315 personer över 70 år bekräftat smittade, enligt Folkhälsomyndighetens register SmiNet. Dessa utgjorde då 38 procent av alla bekräftat smittade per den dagen, och ungefär hälften av de smittade äldre var kvinnor.

Av de smittade som var 70+ fanns 39 procent på särskilt boende och 27 procent hade hemtjänst.

Ett annat perspektiv är andelen bekräftat smittade av alla över 70 år i särskilt boende. Den andelen är 4 procent. Av alla med hemtjänst är andelen smittade 1 procent.

– Det här är med reservation för att det är det här vi vet, utifrån vilka som är testade. Det finns så klart ett mörkertal så det är svårt att säga hur den exakta siffran ser ut, sa Henrik Lysell.

Av de avlidna i gruppen 70 år eller äldre hade hälften, eller 948 personer, särskilt boende. Och en fjärdedel hade hemtjänst.

– Det här pekat på att det är en ganska utsatt grupp, de som befinner sig i särskilt boende. De är mer sjuka än motsvarande åldersgrupp som inte har särskilt boende. Och det pekar på vikten av att minska smittan i särskilt boende och för personer med hemtjänst, sa Henrik Lysell.

Siffrorna visar också att av alla 70+ med särskilt boende har 1 procent avlidit i covid-19. Motsvarande siffra för hemtjänsten är 0,3 procent.

Mer statistik ytterligare uppdelad på regioner och ålder kommer under veckan, och Socialstyrelsen kommer sedan att uppdatera siffrorna en gång i veckan.

Vid presskonferensen framkom också att provtagning av vårdpersonal har ökat i omfattning i regionerna de senaste veckorna. Folkhälsomyndigheten presenterade uppgifter om andelen nya fall fördelade på vårdpersonal och övriga, för några regioner. I till exempel Västra Götalandsregionen stod vårdpersonal för cirka en tredjedel av alla nya fall de senaste veckorna.

Provtagningen av vårdpersonal gör alltså att det totala antalet fall rymmer en varierande och nu större andel fall med milda symtom.

Antalet fall som läggs in på intensivvården är också långsamt avtagande, även om det är fortsatt tungt och högt tryck på sjukvården eftersom vårdtiderna är långa.

– Det ser ut som att vi på många sätt lyckats hålla nere kurvan på ett sätt så att vi inte slår i taket och att vi utmanar sjukvården för mycket, det är viktigt att vi fortsätter med det, summerade statsepidemiolog Anders Tegnell.