Kjell Ivarsson har arbetat på ledande positioner i Region Jönköping, Halland och Skåne. Foto: Region Blekinge

Det är en enig regionstyrelse som utsett Kjell Ivarsson till ny hälso- och sjukvårdsdirektör Blekinge. När han tillträder tjänsten den 31 augusti får han ansvar för en verksamhet med 4 000 medarbetare och en budget på 3,6 miljarder kronor.

Ett av hans prioriterade uppdrag blir att utveckla den nära vården i regionen.

– Att hälso- och sjukvården i Blekinge kommer ännu närmre invånarna och upplevs som tillgänglig och av hög kvalitet är en central fråga. Jag välkomnar därför Kjell Ivarsson till ett viktigt uppdrag och ser fram emot att han nu fortsätter driva arbete vi påbörjat, säger regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M) i ett pressmeddelande.

I dag är Kjell Ivarsson sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård i Region Jönköping. Tidigare har han också varit divisionschef för den specialiserade närsjukvården i Region Skåne och förvaltningschef för närsjukvården i Region Halland.

Kjell Ivarsson är läkare och har också många års erfarenhet som forskare. Han har varit verksam vid Lunds universitet, där han forskat inom tumörimmunologi. Han har också drivit forskningsprojekt inom akutsjukvård.

– Nyfikenhet och intresse för utveckling är det som gjort att jag dragits till ledarskap och till forskning. Jag ser fram emot att sätta mig in i mitt uppdrag och lära känna verksamheten och alla medarbetare, säger han i pressmeddelandet.