Vid årsskiftet blev blåljussabotage ett brott vilket innebär att det är straffbart att angripa polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård så deras verksamhet allvarligt försvåras eller hindras. Straffet är fängelse i upp till fyra år. För grovt blåljussabotage är straffet lägst två år och högst 18 år eller livstid.

Men nu vill regeringen att personal inom fler samhällsnyttiga funktioner ska få ett straffrättsligt skydd.

– Det finns starka skäl att öka skyddet även för andra sammanhang. Den som ger sig på de yrkesgrupperna ska dömas hårdare än annars, säger Morgan Johansson till DN.

En av yrkesgrupperna han lyfter fram är vårdpersonal. Under de senaste åren har det kommit ett antal rapporter om hot och våld och vid flera tillfällen har gängkriminella hotat personal inom sjukvården.

– Det måste vi få stopp för. Ett sätt är att skärpa straffen för dem som ger sig på hälso- och sjukvårdspersonal, säger Morgan Johansson.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 12 november nästa år.

Lär mer:

Regionråd vill inkludera läkare i lag som skyddar ambulans

Kronoberg vill ha stärkt skydd för akutpersonal