På flera håll i landet har det kommit rapporter om att antalet patienter som söker för akuta tillstånd har minskat till följd av utbrottet av det nya coronaviruset. Bland annat larmade Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg om ett minskat inflöde av patienter till kardiologi- och strokevården.

En tänkbar förklaring är att vissa patienter inte vågar uppsöka vården under utbrottet. Bland annat har Socialstyrelsen uppmanat personer som behöver sjukvård för svåra och akuta tillstånd att inte undvika att söka vård på grund av rädsla för covid-19.

Enligt siffror från registret Swedeheart sjönk antalet hjärtinfarktpatienter som behandlas med ballongvidgning med 25 procent under perioden 24 februari till 5 april i år, jämfört med motsvarande period tidigare år.

I Stockholm var minskningen 40 procent.

Men enligt nya siffror från Swedeheart har nu antalet hjärtinfarktpatienter som behandlas normaliserats under den senaste månaden.

– Från den 11 april går kurvorna uppåt igen markant. Det är ett väldigt tydligt trendbrott. Nu är det tillbaka på helt normala nivåer, säger David Erlinge, professor i kardiologi och ordförande för Scaar-registret som är en del av Swedeheart, till Läkartidningen.

Han tror att en förklaring kan vara den informationsinsats som genomförts av Hjärt-Lungfonden, Svenska kardiologföreningen och Swedeheart.

– Tidsmässigt sammanfaller det. Jag personligen är helt övertygad om det, även om det är svårt att bevisa det. Det hände inget annat. Folkhälsomyndigheten ändrade inga riktlinjer, och viruset sprider sig fortfarande, även om ökningen planat ut.

David Erlinge berättar att siffrorna för den senaste veckan till och med visar på något fler hjärtinfarktpatienter än vad det brukar vara.

– Det är för lite för att spekulera i men vi börjar diskutera om det finns en »rebound« här.