Vid dagens myndighetsgemensamma pressträff berättade Sofia Wallström, generaldirektör vid inspektionen för vård och omsorg (Ivo), att myndigheten sedan mitten av mars fått in omkring 3 000 indikationer på risk inom vård och omsorg.

– Ungefär 40 procent av de här bedömer vi vara av allvarlig karaktär, och andelen allvarliga riskindikationer ökar, säger Sofia Wallström.

Omkring 37 procent av samtliga riskindikationer som Ivo fått in relateras till covid-19.

– Äldreomsorgen sticker ut i ett covid-hänseende. Där finns flest riskindikationer kopplade till covid-19 sett över hela vård- och omsorgssektorn. Den risktyp som är störst är vårdhygien.

Ivo har också genomfört en stor tillsyn av omkring 1 000 verksamheter inom omsorgen med anledning av coronaepidemin. Resultaten visar att man på flera håll genomfört många åtgärder för att minska smittspridningen.

– Det vi konstaterar från den tillsynen är att vi bedömer att merparten av äldreomsorgen kan hantera den rådande situationen. Det är tufft och krävande, men merparten klarar detta hyggligt, i många fall bra, säger Sofia Wallström.

Samtidigt konstateras brister av allvarlig karaktär i var tionde verksamhet. Där ska Ivo nu gå vidare med fördjupad tillsyn.

Ivo har också inlett en ny stor tillsyn kring vård och behandling som ges till personer som bor på särskilda boenden för äldre, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

Bakgrunden är enligt Ivo egna iakttagelser samt rapporteringen om att äldre på särskilda boenden bland annat inte får tillgång till syrgasbehandling.

– Utifrån de riskindikatorerna går vi nu vidare och har startat arbete med en ny omfattande tillsyn vad gäller detta. Det omfattar den vård och behandling som ges vid samtliga särskilda boenden för äldre, 1 700 totalt. I den här tillsynen granskar vi helt enkelt om personer som bor på de här boende får vård och behandling utifrån sina enskilda behov.

Ivo har sedan tidigare startat en tillsynsinsats kring intensivvården vid akutsjukhusen i Stockholm. Bakgrunden är rapporter om att personer som är i behov av vård prioriteras bort med hänvisning till pandemin trots att det finns kapacitet.

Sofia Wallberg lyfter också fram den särskilda tipstjänst som myndigheten skapat i samband med covid-19-epidemin, och att den är en bra hjälp för myndigheten att identifiera risker och briser.

– Vår tipstjänst är en viktig kanal och vi hoppas att den fortsatt ska underlätta för personal i vård och omsorg att berätta om de brister man ser.

Vid pressträffen redovisade Folkhälsomyndigheten uppdaterade siffror över antalet smittade och avlidna med covid-19.

Totalt har 35 088 fall av covid-19 konstaterats i Sverige, varav 648 har rapporterats in det senaste dygnet. 4 220 personer har avlidit med covid-19 i Sverige. Det innebär att ytterligare 95 avlidna jämfört med gårdagen.