– Det vi har sett och det som har rapporterats i media är allvarligt. Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Det gäller även nu, under pågående kris. Därför gör vi denna omfattande tillsyn, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo, till Ivo:s webbplats.

Enligt Ivo är granskningen »en fördjupning av den nyligen avslutade tillsynen av över tusen verksamheter inom särskilda boenden för äldre, hemtjänst, samt LSS-boenden för vuxna«. Myndigheten kommer i sin tillsyn att granska om personer på boenden får vård och behandling utifrån individens behov, om det görs individuella bedömningar gällande vårdnivå och om det finns »förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling till de som inte bedöms ha behov av sjukhusvård (inklusive palliativ vård)«.

Ivo uppger även att tillsynen görs över den vård som ges vid samtliga 1 700 särskilda boenden för äldre.

Bland andra Dagens Nyheter har rapporterat om syrgasdiskussionen under innevarande coronakris, se artikel här och här.