Hos Kry, den största av de privata digitala vårdgivarna, har besöken ökat med 97 procent från februari till mars i år. I antal räknat rör det sig om mer än 110 000.

Det är mest av de stora bolagen som tillsammans ökat drygt 60 procent under den tidsperioden. I mars hade Doktor 24, Kry, Min Doktor och Doktor.se över 206 000 besök, att jämföra med 126 000 i januari. Det visar statistik från Region Sörmland som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, redovisat i en ny sammanställning.

Det är inte bara de privata som ökar. SKR konstaterar att digitala vårdmöten ökar och att deras användningsområden breddats i hela landet. Det är också flera regioner som infört digitala verktyg för anamnes, triage och självskattning. Bland de som infört anamnes finns exempelvis Gävleborg och Jämtland Härjedalen.

Totalt har 19 regioner utökat eller etablerat egna digitala vårdtjänster sedan årsskiftet.

– Man rullar ut till fler mottagningar, inte bara inom primärvården utan även på specialistmottagningarna för att styra om besöken som just nu inte är lämpliga fysiskt. Det finns även regioner som tidigare inte alls tillhandahållit digitala vårdmöten, men som nu gör det, säger Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på SKR, till Läkartidningen.

Det är också en bidragande orsak till att regionernas egna tjänster har använts mycket mer. Som Läkartidningen tidigare rapporterat har exempelvis Region Stockholm sett en markant ökning sedan pandemin tog fart i Sverige.

Digitala vårdmöten har mer än tiofaldigats i Stockholms primärvård under våren och antalet enheter som erbjuder dessa har ökat med 150 procent. I Västra Götaland skedde 2,5 gånger fler digitala primärvårdsbesök i mars jämfört med februari, och antalet specialistmottagningar som erbjuder digital vård har gått från 70 till 263. I Region Jönköpings län, som var först ut i landet med regiondriven digital primärvård, har besöken ökat med 600 procent.

Även privata vårdgivare som Capio och Praktikertjänst genomgår liknande förvandlingar, visar SKR:s genomgång. Capio har fördubblat sina chattmöten under coronapandemin och antalet digitalt anslutna vårdcentraler har fördubblats från 40 till 79. Antalet videomöten har gått från några enstaka till 180 per dag, där smärtklinik, psykiatri, ortopedi är bland verksamheter där det är vanligast.

Flera regioner ökar också takten för införande av egenmonitorering av astma/KOL, hjärtsvikt/hypertoni, diabetes och psykisk hälsa. Till exempel snabbar Jämtland Härjedalen på ett breddinförande för 4 000 patienter och flera andra regioner gör införandepiloter.

Trycket på 1177 Vårdguiden har också varit större i vår. I mitten av mars ser man en rejäl topp i statistiken. Den 12 mars fick 1177 hela 1,6 miljoner samtal, att jämföra med cirka 200 000 en vanlig dag. Antalet sidvisningar på 1177.se var dessutom över 60 procent högre 16–17 mars, jämfört med genomsnittet i februari.

Genomgången finns på SKR:s webbplats.

 

Läs även:

Flera rekord för Region Stockholms digitala vård

Vårdgivare snabbutbildar personal i digital vård

Region Stockholm satsar på egna nätläkare hela veckan

Alla vårdgivare i Stockholm ska kunna kontaktas digitalt