Cellbaserade läkemedelsterapier – där modifierade celler från en givare eller patienten själv används för behandling – ger nya möjligheter att behandla sjukdomar som hittills betraktats som obotliga.

Under de senaste veckorna och månaderna har dock den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA fått signaler om att patienter erbjuds obeprövade och experimentella cellterapier – terapier som inte genomgått kliniska läkemedelsprövningar och alltså inte är godkända.

– Vi har fått frågor från patientorganisationer och patienter samt uppmärksammat annonsering på internet och i tidningar. Det är ingen speciell incident i något EU-land som har initierat detta, utan det handlar om ackumulerad information. Sedan flera månader är det samma typ av cellterapier som vi ser annonsering om och som vi får frågor om, säger Lisbeth Barkholt, utredare på Läkemedelsverket och delegat i EMA:s kommitté för avancerade terapier.

Nu varnar EMA och Läkemedelsverket för experimentella behandlingar eftersom patienter kan fara illa och patientsäkerheten är hotad.

– Det har rapporterats att behandlingarna kan orsaka allvarliga biverkningar som infektioner, oönskade immunreaktioner, tumörbildning, synförlust och blödning i hjärnan. Patienter eller familjer som överväger cellbaserad terapi bör fråga sin läkare om nytta eller risker med behandlingen, säger Lisbeth Barkholt.

Ofta riktar sig de experimentella behandlingarna till patienter med sjukdomar där alla behandlingsalternativ redan uttömts. Patienter som är mer eller mindre desperata.

– När sjukvården inte kan erbjuda så mycket mer blir patienten förtvivlad. Det kan till exempel handla om patienter med blodsjukdomar, cancersjukdomar eller kroniskt besvärande smärtor eller inflammation, där livskvaliteten är dålig.