För ett par veckor sedan presenterade arbetsgivaren ett förslag som innebar att semestern för läkarna i NU-sjukvården, där Norra Älvsborgs länssjukhus och Uddevalla sjukhus ingår, skulle börja tidigast 20 juli och att september skulle behöva nyttjas.

Men nu visar en ny bedömning av situationen med covid-19 att trycket på vården kanske inte blir lika hårt i sommar som man tidigare trott.

– Förutsättningarna har delvis blivit bättre, vilket gör att vi kommer att inleda perioden 6 juli. Då har man så pass många veckor att för de flesta medarbetare kommer det vara möjligt att få fyra veckors semester under ordinarie sommarperiod, säger Niklas Claesson, kommunikationschef i NU-sjukvården.

Men det gäller alltså inte nödvändigtvis alla läkare. Verksamheterna kommer att få bedöma behovet, och det kommer sannolikt vara svårast att tillgodose önskemålen för läkarna inom intensivvården.

– Där kan man behöva fördela semestrarna över en längre tidsperiod. Sannolikt kommer även september behöva tas i anspråk, säger Niklas Claesson.

Om det skulle kunna bli tal om en sammanhållen period på fyra veckor, om än delvis i september, är för tidigt att säga. Det planeringsarbetet börjar nu.

Det är också oklart hur tidigt information om semestrarna kan komma. Arbetsgivarens ambition är att meddela det så snart som möjligt. Men utgår man från datumet 6 juli, måste den informationen ha meddelats senast den 3 juni.

Arbetsgivarens nya hållning i frågan presenterades på en central förhandling på torsdagen.

– Det är ett klart fall framåt och vi hoppas att så många som möjligt ska kunna få semester på ett rimligt sätt i sommar. Sedan får vi se hur verksamheterna verkligen lägger sina semestrar, och  om det verkar rimligt, säger Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening.

Trots nya och mer positiva besked, förklarade sig läkarna oeniga med arbetsgivaren. Anledningen var att NU-sjukvården fortfarande vill ha möjligheten att använda september som semestermånad i hela förvaltningen, inte bara i vissa specifika verksamheter.

– Vi menar på att det här undantaget som kan göras om september månad, kräver särskilda skäl. Vi tycker inte att det föreligger särskilda skäl i alla verksamheter, säger Emelie Hultberg.

En central förhandling har tidigare hållits mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset och facket, och där vidhöll arbetsgivaren behovet av att förlägga semester i september. När det gäller Södra Älvsborgs sjukhus har en central förhandling begärts.

 

Läs även:

Risk för semester i september på flera håll