Många kirurger gillar att lyssna på musik när de opererar. Men när det gäller effekter på hur de utför sitt jobb har forskning gett delvis motstridiga resultat.

Vissa studier har pekat mot att musik i operationssalen kan minska såväl stress hos operationspersonal som oro hos patienter som ska opereras. Men det finns också studier som pekat mot att musiken kan distrahera – något som i sin tur riskerar att påverka det kirurgiska arbetet negativt, enligt forskare vid bland annat Stockholms universitet.

För att försöka reda ut hur det egentligen ligger till har de nu gått igenom forskning på området – sammanlagt 14 studier mellan 2009 och 2018 som bedömdes ha måttlig eller hög kvalitet.

Sammantaget är alltså slutsatsen är att de positiva effekterna av musik i operationssalen överväger de negativa.

Klassisk musik som spelas på låg till medelhög nivå kan förbättra kirurgers prestation både i fråga om noggrannhet och hastighet, skriver forskarna. Men de betonar också att det är viktigt att komma ihåg att musiken kan ha en störande effekt – speciellt musik som spelas på hög volym eller i högt tempo.

Samtidigt verkar det vara den bredbenta rocken som dominerar när kirurger själva får välja musik i operationssalen. Åtminstone enligt en undersökning som strömningstjänsten Spotify presenterade 2017.

Enligt undersökningen är rock- eller popmusik vanligast i operationssalen. Klassisk musik hör också till de mest spelade genrerna, medan jazz och r’n’b är något mera sällsynt. Bland de mest populära artisterna finns Metallica, Led Zeppelin och AC/DC.

Närmare 700 kirurger och andra anställda inom sjukvården i 50 länder ingick i undersökningen, som genomfördes av Spotify och Figure 1, en global plattform för kunskapsutbyte för vårdpersonal. Majoriteten av de svarande var hemmahörande i USA.