I slutet av förra året godkände den europeiska läkemedelsmyndigheten nässprayen Spravato (esketamin) vid behandling av vuxna med måttlig till svår depression. Det handlar om patienter som inte blivit hjälpta av behandling med minst två olika antidepressiva läkemedel, och nässprayen ska då ges i kombination med behandling med SSRI eller SNRI.

Substansen esketamin är kemiskt besläktad med ketamin och är narkotikaklassad. Eftersom läkemedlet är förenat med risk för missbruk, dissociativa störningar medvetandestörning och förhöjt blodtryck är det europeiska godkännandet förenat med vissa villkor. Bland annat extra utbildningsmaterial och övervakning vid behandling.

Men nu vill Läkemedelsverket vidta ytterligare åtgärder för att begränsa risken för missbruk, rapporterar tidningen Läkemedelsvärlden. Myndigheten föreslår att privatpersoner inte ska kunna hämta ut Spravato på apotek. Läkemedlet ska endast få förskrivas av läkare med specialistkompetens i psykiatri och då som rekvisitionsläkemedel till en vårdinrättning med specialistvård. Enligt Läkemedelsvärlden ska läkemedlet inte kunna rekvireras till exempelvis primärvården.

Spravato är ännu inte tillgängligt i Sverige. I januari uppmanade NT-rådet (Sveriges Kommuner och regioners råd för nya terapier) vården att avvakta med att använda läkemedlet. NT-rådet har begärt en hälsoekonomisk bedömning från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). I väntan på denna vill rådet att regionerna avvaktar för att »undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet«.

Läkemedelsverkets förslag om utlämningsbegränsningar för Spravato är ute på remiss till och med den 20 maj.

 

Läs mer:

NT-rådet vill att vården avvaktar med nässpray mot depression

Tummen upp för omtalad nässpray vid depression