Det var den första maj som en reviderad version av Läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER, började gälla.

Därmed omfattar reglerna inte bara samarbete med patientorganisationer – utan även med enskilda patienter och närstående.

Enligt tidningen Läkemedelsvärlden har Lif också skapat en ny databas där läkemedelsbranschen ska redovisa sina samarbeten med spetspatienter och andra enskilda patienter. Det vill säga precis på samma sätt som vid samverkan med patientorganisationer.

En annan nyhet gäller alltså sponsring av patientföreträdares och enskilda patienters deltagande i möten.

Här tillämpas från och med september samma regler som redan gäller för läkare och annan vårdpersonal. Därmed får läkemedelsföretagen inte längre stå för resor, registreringsavgifter eller hotellövernattningar i samband med möten.

Ta del av det uppdaterade regelverket.