Lars Falk, verksamhetschef på ECMO-centrum på Nya Karolinska i Solna. Foto: Anna Larsson/Medicinsk bild, Karolinska universitetssjukhuset

– Tidigare har vi inte kunnat räkna på det, för vi har inte haft tillräckligt med data. Men nu har andelen legat stabil ett par veckor, och den ligger och pendlar mellan 2 och 3 procent, säger Lars Falk, verksamhetschef på ECMO-centrum på Karolinska sjukhuset i Solna.

Just att behovet av ECMO, extrakorporeal membranoxygenering, hållit sig ganska konstant i dryga två veckor gör att han känner sig relativt säker på siffran. Men han poängterar att det rör sig om en svensk kontext – behovet kan se annorlunda ut i andra länder.

Beräkningen är användbar i hela landet, om exempelvis en annan region skulle få en topp likt den i Stockholm.

– Det gör ju mig lugnare, för jag kan ju på ett annat sätt prognosticera utifrån det totala intensivvårdsbehovet. Vi ligger cirka två veckor efter den allmänna intensivvården vilket gör att vi kan hinna parera om vi märker att behovet i nationen drar iväg en vecka.

ECMO-centrum vid Nya Karolinska i Solna förfogar i nuläget över tio platser, vilket är tre gånger fler än innan pandemin tog fart i landet. På så sätt har man för det mesta haft marginal. Men för ett par veckor sedan, när Stockholm nådde en topp, räckte inte platserna till. Då lånades platser i Uppsala och Linköping.

– Skulle antalet intensivvårdsfall dubbleras i landet behöver vi vårda drygt 20 ECMO-fall i Sverige. Det finns ett utvecklat samarbete mellan oss och toraxintensivvårdsavdelningarna, så även det skulle gå att hantera, säger Lars Falk.

Till hösten hoppas han att ECMO-centrum har fått ytterligare två platser. Det handlar mest om att avsätta personal och lokaler. För maskiner finns. I februari gjorde NKS ett större inköp och förfogar nu över 30-talet maskiner.

ECMO-centrum har inte ett formellt uppdrag för rikssjukvård, men har i praktiken en avgörande funktion. Och i höst startar en utredning om ECMO som en nationell resurs.

– Vi fortsätter, med uppdraget eller inte, skala upp för att klara ett nationellt behov. Toraxintensivvården i Sverige klarar inte det behovet som finns. Plus att vi i princip är de enda som kör ECMO på nyfödda. Både sjukhusledning och regionen är helt med på noterna – det här gör vi inte för Stockholm utan för hela Sverige, säger Lars Falk.

Han tror också att behovet av ECMO-vård för covid-patienter kommer att ligga kvar en lång tid framöver. Så var fallet flera år efter svininfluensan.

– Även om det kommer ett vaccin och vi skulle uppnå flockimmunitet, så kommer folk att få covid och då behöva intensivvård och ECMO.