I förra veckan la den norska regeringen fram »Handlingsplan for allmennlegetjenesten«. Den sträcker sig fram till 2024 och innebär ett tillskott på 1,6 miljarder norska kronor.

I planen finns tre övergripande målområden. Det handlar om att göra det mer attraktivt att vara fastläkare, att säkra god kvalitet samt att fastläkarna på sikt ska arbeta mer teambaserat.

Det norska fastläkarsystemet brottas med rekryteringsproblem och den norska läkarföreningen har tidigare larmat om att fastläkarna har en orimlig arbetsbörda och att många fastläkare överväger att sluta.

Tanken är att handlingsplanen ska bidra till att komma tillrätta med problemen, och planen innehåller en rad konkreta åtgärder. Det handlar inte minst om stärkt grundfinansiering.

Bland annat införs en brytpunkt som ger bättre finansiering för de första 1 000 patienterna på listan. För de läkare som börjar som fastläkare och som ska bygga upp sin praktik införs ett garanterat grundbidrag i två år.

Därtill vill man avlasta läkarna från icke-kliniska uppgifter, ge fler läkare möjlighet till ledarutbildning och underlätta för nya arbetsverktyg och öka användningen av »e-konsultation«.

– Detta är en helt nödvändig handlingsplan. Den kan bidra till att förvandla krisen till optimism och hopp. Men jobbet är långt från klart. Om regeringen ska uppnå de fastställda målen kommer det att kräva ytterligare ekonomiska satsningar, säger Marit Hermansen, ordförande i Legeforeningen, i en kommentar.