PCR-teknik kan inte användas för att visa om en person som testats positiv för covid-19 fortfarande är smittsam. Detta eftersom testmetoden inte kan göra skillnad på aktiva och inaktiva virus.

Bedömningen får i stället göras efter kliniska kriterier och hur lång tid det har gått från insjuknandet. Dessa nationella kriterier har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för klinisk mikrobiologi, Svenska hygienläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen och Folkhälsomyndigheten.

Kriterierna gör viss skillnad på exempelvis allmänhet i stort, personal inom vård och omsorg, och personer på särskilda boenden.

I nuläget ska i allmänhet personer med konstaterad covid-19 ha varit feberfria i minst två dygn och ha genomgått en allmän förbättring, samt att minst sju dagar ska ha gått sedan insjuknandet. Men på den sista punkten ska det ha gått minst 14 dagar sedan insjuknandet, om det gäller särskilda boenden för äldre samt korttidsvård och miljöer med särskilt känsliga individer. För personer med riktigt svår sjukdomsbild som vårdats på IVA, kan det behövas 21 dagar.

För personal i vård och omsorg med misstänkt eller konstaterad covid-19 gäller sju dagar. De bör alltid provtas vid misstanke.

Folkhälsomyndigheten påpekar dock att kriterierna kan komma att uppdateras allteftersom mer kunskap om sars-cov-2 tillkommer.

Vägledningen finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.