I Region Östergötland har vissa patientgrupper med akuta symtom dragit sig för att söka vård under utbrottet av det nya coronaviruset. Det uppger Rickard Lundin, sjukvårdsledare vid särskilda sjukvårdsledningen i Region Östergötland, för P4 Östergötland.

– Men vi ser också tendenser i andra patientgrupper där man kanske inte har ett lika akut förlopp men som ändå är av allvarlig karaktär. Det är färre patienter som är inkluderade i våra vårdprogram kring cancer. Till exempel ser vi att vi har färre patienter inom gruppen prostatacancer och gruppen bröstcancer.

– Vi är naturligtvis bekymrade över den här utvecklingen kring att man inte riktigt söker vård. Det är viktigt att man kontaktar oss för att få en medicinsk bedömning när man har symtom.

Även på andra håll i landet finns en oro för patienter med misstänkt cancer.

SVT Nyheter Väst rapporterar att antalet remisser från primärvården om misstänkt lungcancer minskat med 50 procent under coronautbrottet.

– Jag har jobbat som cancerläkare sedan 90-talet och jag har aldrig sett en sådan minskning, säger Claes Jönsson, områdeschef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och ordförande för Sahlgrenska cancercenter, till SVT.

Han pekar på att konsekvenserna om man väntar med att söka vård kan bli stora.

– Sjukdomen försvinner ju inte och risken är att den förvärras och att man därigenom får en sämre prognos, säger Claes Jönsson.

Läkartidningen har tidigare berättat att antalet hjärtinfarktpatienter som söker vård minskade när coronautbrottet tog fart i Sverige. Under de senaste veckorna har dock antalet patienter som behandlas med ballongvidgning återgått till mer normala nivåer, enligt statistik från registret Swedeheart.

En möjlig förklaring till de minskade inflödena kan vara att vissa patienter inte vågar uppsöka vården under utbrottet. Socialstyrelsen har tidigare uppmanat personer som behöver sjukvård för svåra och akuta tillstånd att inte undvika att söka vård på grund av rädsla för covid-19.

Läs också:

Fler söker vård för hjärtinfarkt