Just nu får patientnämnden i Stockholm in många klagomål och synpunkter som relaterar till det nya coronaviruset. Hittills handlar det om 122 ärenden. Under mars och april utgjorde sådana ärenden 11 procent av samtliga inkomna ärenden, enligt siffror från patientnämnden.

Klagomålen berör allt från patienter som anser att de borde ha blivit testade för coronaviruset till klagomål om uppskjutna planerade operationer. Det finns också ärenden om bristande bemötande av vårdpersonal på akutmottagningen.

– Det handlar om allt möjligt, säger Gisela Rosenquist, utvecklingschef vid patientnämnden i Stockholm.

På grund av det mycket ansträngda läget som råder just nu har vården haft svårt att besvara patientklagomål. Därför har patientnämnden i Stockholm beslutat att tillfälligt inte framföra klagomål till vårdgivare. Men från och med den 11 maj kommer patientnämnden börja begära in yttranden igen, berättar Gisela Rosenquist.

I vissa fall där patientnämnden ansett att det varit angeläget har ärenden som berör covid-19 ändå skickats till vården för kännedom.

– Ett exempel är ett ärende där en person ansåg att det saknades information på 1177 om covid-19 på turkiska. Då skickade vi över det och sedan la de ut en text på turkiska, säger Gisela Rosenquist.

Det är inte bara patientnämnden Stockholm som tar emot klagomål relaterade till covid-19. Patientnämnden i Skåne har fått in omkring 80 sådana klagomål, rapporterar P4 Kristianstad. Där handlar allt fler klagomål om inställd eller uppskjuten vård.

– Vi har full förståelse för att man upplever det här som svårt som patient eller närstående. Det vi kan göra är att ta emot synpunkterna och förmedla dem till vården så att de får ta del av hur man upplever det som patient, säger Lena Malmström, verksamhetsutvecklare på patientnämnden i Skåne, till P4 Kristianstad.

Läs också:

Vårdgivare hinner inte utreda patientklagomål