Flickor har erbjudits vaccination mot HPV inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2010. Syftet med vaccinationen har varit att skydda mot livmoderhalscancer.

Sedan dess har HPV-infektioner kunnat kopplas till en rad andra cancerformer som drabbar män. Därför har Folkhälsomyndigheten föreslagit att även pojkar ska erbjudas vaccin. I höstas beslutade regeringen avsätta pengar så att vaccinationerna skulle kunna införas hösten 2020.

Och nu har alltså Folkhälsomyndigheten fattat beslut om den föreskriftsändring som krävs för att erbjuda HPV-vaccination till pojkar.

Från och med augusti ska både flickor och pojkar i årskurs 5 vaccineras. Vaccinationen koncentreras också till en årskurs, för ett mer enhetligt program i landet. Tidigare har den erbjudits i årskurs 5 eller 6.

Föreskriften har varit ute på remiss under mars och april och enligt Folkhälsomyndigheten säger majoriteten av remissvaren att det är viktigt att dra igång med HPV-vaccinationen enligt plan, trots att den pågående coronapandemin har satt press på sjukvården.

 

Läs mer:

Planen för HPV-vaccin till pojkar går vidare

WHO vill tillfälligt stoppa HPV-vaccin till pojkar

HPV-vaccin till pojkar i höstbudgeten

HPV-vaccin till pojkar i Blekinge dröjer