Propositionen innehåller bland annat en lagändring där definitionen av primärvård förändras.

Primärvården ska svara för behovet av åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser, eller någon annan särskild kompetens.

Det innebär att den nuvarande formuleringen om sådant som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser försvinner.

I propositionen föreslås också att ett nationellt grunduppdrag för primärvården ska regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Ambitionen med primärvårdsreformen är bland annat att fler ska få en fast läkare i primärvården. Därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nationellt stöd så att de patienter som behöver en fast läkarkontakt i primärvården kan få det. Myndigheten ska också titta på hur många patienter en läkare kan vara fast läkarkontakt för.

Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna har tidigare påpekat att den här propositionen är en av flera på primärvårdsområdet och att fler lagförslag är att vänta.

Propositionen finns att ta del av på regeringens webbplats.

Läs också:

Fast läkare i första förslaget till primärvårdsreform

Tuutma: Olyckligt att statlig satsning på ST inte finns med

Nergårdh: Förslaget bra grund till hållbar vård

Ett steg närmare en nationell primärvårdsreform