År 2008 beslutade riksdagen om en nollvision för självmord och ett nationellt program för självmordsprevention. Socialstyrelsen och dåvarande Folkhälsoinstitutet fick i uppgift att ta fram ett program med nio åtgärdsområden. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) skulle bistå med att ta fram förslag på befolkningsinriktade åtgärdsområden.

Trots det har antalet självmord per 100 000 invånare legat på en oförändrad nivå sedan i mitten av 2000-talet. Varje år tar ungefär 1 500 människor livet av sig.

Därför ska Riksrevisionen nu granska statens suicidpreventiva arbete. Granskningen omfattar regeringens styrning samt Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och Inspektionens för vård och omsorgs förebyggande arbete.

– Enligt experterna går det att påverka antalet självmord i samhället, och riksdagens uttalade ambition är att ingen människa ska välja att själv avsluta sitt liv. Trots det ligger vi kvar på samma höga nivåer år efter år. Då bör vi kanske fundera på om vi lägger resurserna på rätt insatser, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Resultatet av granskningen ska presenteras i mars 2021.

Läs också:
»Politikerna satsar för lite på den psykiska hälsan«