För en tid sedan strandade förhandlingarna på central nivå mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner, om att förlänga semesterperioden med en höstmånad. Då blev det klart att frågan får lösas lokalt ute i landet, regionövergripande eller på arbetsplatsnivå.

Trots att Region Stockholm varit hårdast ansatt av smittan och att sjukhusen flaggat för att semesterperioden skulle kunna förlängas till september, ser man nu ut att slippa den åtgärden. På exempelvis Danderyds sjukhus uppger läkarföreningen att arbetsgivaren dragit tillbaka förslaget.

– Vi hade väldigt tydligt sagt nej till det och argumenterat att det aldrig har varit så nödvändigt som nu att få sin sommarsemester på just sommaren, säger Anette Hein, ordförande i Danderyds läkarförening.

Hon fortsätter:

– Arbetsgivaren höll med och drog tillbaka förslaget. Sedan har vi inte hört något mer.

Karolinska universitetssjukhusets läkarförenings ordförande är försiktigt positiv om att semestern ska kunna tas ut under sommarmånaderna.

»Det finns i nuläget inga planer på att förlänga semesterperioden på Karolinska universitetssjukhuset. Det kan komma nya besked beroende på vad som händer med antalet sjuka fram till sommaren«, skriver Yvonne Dellmark i ett mejl till Läkartidningen, men tillägger att det kan vara svårt att få besked om semestern i god tid.

Även på Södersjukhuset och Södertälje sjukhus har arbetsgivaren skrotat förslaget om semester i september.

– Det är bra att man tar sitt förnuft till fånga. Det är viktigt att man får vara ledig under sommaren. Personalen är så pass ansträngd så man måste göra på det här sättet, säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening.

Även på privatdrivna Capio S:t Görans sjukhus ska semestrarna förläggas till perioden juni–augusti om inget oförutsett händer. Det uppger den lokala läkarföreningen till Läkartidningen.

I Västra Götaland pågår samtal på flera håll. Facket hade begärt en central förhandling med Sahlgrenska universitetssjukhuset, vilken avslutades på torsdagen. Där vidhöll arbetsgivaren behovet av att förlägga semester i september.

Inom NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus har ännu inga centrala förhandlingar hållits. Men även där vill arbetsgivarna ha möjligheten att förlägga semester i september. Det ska kunna gälla över hela sjukhusen. NU-sjukvården vill dessutom ha möjligheten att bryta upp perioden med fyra sammanhållna veckor semester och inte lägga ut semester innan vecka 30.

– Vi ser ju att man hade kunnat jobba mycket mer med frivilliga insatser, att till exempel erbjuda ersättning till dem som skjuter upp sin semester, säger Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening.

– Vi ser risk för fler sjukskrivningar och i värsta fall att folk faktiskt kan säga upp sig på grund av missnöje.

Hon har förståelse för att Västra Götalandsregionen inte kan erbjuda semester på samma sätt som Region Stockholm, eftersom regionerna befinner sig i olika faser i epidemin.

– Vi kan förstå att det är svårt att låta läkare inom intensivvården få semester på vanligt sätt, men vi vänder oss emot att man vill ha det för alla läkare på hela sjukhuset.

I Region Skåne har inget beslut fattats om att förlänga semesterperioden till september. Regionen uppger genom sin pressavdelning att det är försent för ett sådant regionövergripande beslut, men att det finns möjligheter till frivilliga överenskommelser inom de olika förvaltningarna. Läkarförbundet Skåne har dock inte fått några sådana signaler.

Inte heller i Östergötland, som har haft många covidfall per invånare, har fackföreningen kontaktats av arbetsgivaren om att senarelägga semestern. Även regionens HR-direktör Zilla Jonsson uppger för Läkartidningen att målsättningen fortfarande är att alla medarbetare ska få sin semester under sommarmånaderna.

– Just nu ser det ganska hoppfullt ut.

Antalet IVA-patienter har varit stabilt, och antalet covidpatienter på andra avdelningar har sjunkit. Men hon lägger ändå in en brasklapp angående den analys som just nu görs om vårdkapaciteten.

– Det kan ge att vi behöver förhandla om att till exempel ha september som sommarsemestermånad också. Det kan komma att ske på något av våra sjukhus, på enskilda verksamheter.

I Sörmland avslutades på fredagsmorgonen en MBL-förhandling om att övergripande kunna lägga ut semester även i september. Där förklarade sig läkarföreningen oenig med arbetsgivaren.

– Det är mer utifrån att vi inte har fått se tillräckligt underlag för att kunna ta ställning i frågan. Cheferna har inte hunnit göra en fullständig analys över vilka kliniker eller individer som kan behöva ha sin semester i september, säger Marie Engman, ordförande i Sörmlands läkarförening.

– Men vi upplever att arbetsgivaren har en god vilja att ge semester under juni till augusti.

I Region Västerbotten har också läkarföreningen förklarat sig oenig med arbetsgivaren. I tisdags stod det klart att sommarsemestern åtminstone delvis kan förläggas till september, ett beslut som är övergripande för alla verksamheter.

– Vi känner stor oro inför sommaren och vad detta för oss helt obegripliga beslut kommer att leda till. Att försöka lösa sommarbemanningen i den här typen av krissituation som pandemin innebär med att tvinga vissa av våra medlemmar att ta höstsemester i stället för sommarsemester. Det är inte bara ineffektivt, det ställer också till med ytterligare svårigheter, säger Cecilia Nordenson, ordförande för Västerbottens läns läkareförening, i ett pressmeddelande.

 

Läs även:

Tidigare oprövad regel kan skjuta semestern till hösten

Nej till förslag om semester i december

Läkarförbundet nobbar sen semester

Semestern kan avbrytas vid coronakris