Sjukhusstyrelsen i Region Uppsala, som ansvarar för verksamheten vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, väntar sig ett underskott på 1 034 miljoner kronor i slutet av året, enligt en ny prognos. Det är en försämring på över 380 miljoner kronor jämfört med prognosen förra månaden.

Det nu beräknade underskottet är 830 miljoner kronor större än det underskott som hade budgeterats. Akademiska sjukhuset står inte helt oväntat för den klart största delen. Sjukhuset beräknas göra ett underskott på dryga 990 miljoner kronor under året. Det är nästan 790 miljoner sämre än budget, skriver regionen på sin webbplats.

Den kraftiga försämringen beror huvudsakligen på den pågående pandemin.

– Nu har vi räknat in coronaeffekten. Vi säljer vanligtvis vård, där förlorar vi 181 miljoner. Och vi har ökade kostnader i personal och materiel. Det kostar 153 miljoner, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, till SVT Nyheter Uppsala.

Men sjukhuset har länge brottats med ekonomin. Under fjolåret steg det beräknade helårsunderskottet från 375 miljoner kronor i maj till nära 530 i slutet av året. Det ledde till ett nytt sparpaket, som Läkartidningen tidigare har berättat om. I det ingick skarpare kontroll på personalkostnader, halverade resekostnader och att inköpt vård under perioden 2020–2022 skulle ligga kvar på 2019 års nivåer.

De nya siffrorna för sjukhusens underskott lades fram under sjukhusstyrelsens sammanträde på måndagen. Men förra veckan presenterade också regionen tre scenarion för regionens underskott i sin helhet. De tre scenarierna bygger på olika händelseutvecklingar för pandemin.

I bästa fall skulle regionen gå drygt 820 miljoner kronor back. Det förutsätter att smittspridningen klingar av i augusti. Om den däremot pågår året ut, beräknas regionen göra ett underskott på 1 250 miljoner kronor.

Till vidare utgår politikerna från det bästa scenariot när nästa budget läggs.

– Det kan bli fråga om en tilläggsbudget i november, men det finns en vilja från majoriteten att besluta i juni, säger Björn Larsson, tillförordnad ekonomidirektör i Region Uppsala, till Upsala Nya Tidning.

 

Läs även:

Nytt sparpaket väntar Akademiska sjukhuset