I dag är förvisso redan 99 procent av alla recept elektroniska. Men det finns fortfarande förskrivare som inte har tillgång till ett elektroniskt receptsystem. E-hälsomyndigheten bygger en särskild webbportal för e-recept, ett bygge som ska koppla ihop dessa förskrivare med den nationella läkemedelslistan, men som har dragit ut på tiden. Därför har också Läkemedelsverket  flera gånger skjutit upp införandet av e-recept som huvudregel.

Det senaste beskedet från E-hälsomyndigheten är att webbportalen ska vara klar i maj 2021. Och Läkemedelsverket har föreslagit att föreskrifterna om e-recept som huvudregel ska träda i kraft 1 oktober samma år.

Nu har Läkarförbundet yttrat sig till Läkemedelsverket i ett remissvar. Där uppger förbundet att det inte kan ställa sig bakom att e-recept blir huvudregel »så länge inte en välfungerande kostnadsfri lösning med enkel inloggning finns tillgänglig för förskrivare som inte har tillgång till ett vårdsystem«.

– Har du förskrivningsrätt så ska du ha möjlighet att kostnadsfritt förskriva. Det är grundtanken. Tar man bort pappersrecepten måste man ersätta det med elektronisk åtkomst, säger Karin Båtelson, förste vice ordförande i Läkarförbundet, där hon också är ordförande i Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik.

Läkarförbundet menar att det finns »uppenbara risker« att E-hälsomyndigheten inte lyckas hålla sin deadline nästa vår. Förbundet vill därför se en övergångsbestämmelse som säger att föreskrifterna träder i kraft 1 oktober, förutsatt att det finns ett kostnadsfritt fungerande webbsystem med anslutning till nationella läkemedelslistan.

Förbundet påpekar dock att när E-hälsomyndigheten väl är klar med sitt uppdrag, måste det finnas tid för utbildning i det nya systemet. Och även om deadline hålls, är det bara fem månader till föreskrifterna skulle gälla – vilket även inkluderar sommarsemestern. Därtill är det mycket arbete som nu har pausats på grund av pandemin, till exempel införandet av vårdinformationssystem i vissa regioner.

– Vi tror att tidsgränsen är för snäv. Det är för många bitar som inte är färdiga, säger Karin Båtelson.

 

Läs även:

SKR vill skjuta upp den nationella läkemedelslistan

Pappersrecept blir kvar till nästa år

Läkemedelslistan beräknas kosta hundratals miljoner