– Hade man fokuserat mer på kommunal vård direkt så hade man kanske kunnat hjälpa dem bättre, säger Micael Widerström, smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen, till Sveriges Radio Ekot.

När pandemin fick fäste i Sverige och en samhällsspridning konstaterades, blev kommunernas roll central. Men de glömdes till viss del också bort. Saker som skyddsutrustning och etablerande av hygienrutiner i äldreomsorgen brast på flera håll.

– Det har säkert bidragit till smittspridning på boenden och tyvärr dödsfall i förlängningen, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Västernorrland.

Huvudansvaret för äldreomsorgen ligger på kommunerna. Men i arbetet involveras också regionerna och länsstyrelserna.

Även nationella myndigheter var sena att ta med kommunerna i beräkningarna, visar Ekots granskning. Det var först i mitten av mars, när en samhällsspridning redan konstaterats i landet, som en lägesbild av kommunerna gjordes och länsstyrelserna började informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om hur det såg ut i kommunerna.

Flera smittskyddsläkare säger också att eftersom risken för samhällsspridning länge bedömdes vara låg, kan kommunernas förberedelser ha halkat efter.

– En del av det här, tycker jag är att man inte har kontakt med verkligheten. Jag har ju velat att man ska rusta sig till tänderna så gott det går, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Gävleborg.