Vid dagens myndighetsgemensamma pressträff vid Folkhälsomyndigheten kommenterade Socialstyrelsen den kritik som riktats mot äldrevården på senare tid, med anledning av antalet avlidna i covid-19.

Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, började med att berätta om den bild Socialstyrelsen har genom statistik och uppföljningar av hur äldrevården fungerar, det senaste året genom en lägesrapport, Vård och omsorg om äldre, och en statistikpublikation, Öppna jämförelser 2019: äldreomsorg. De visar hur äldrevården fungerar och vad som behöver bli bättre, sa han.

– Några av de iakttagelser vi gör är att det behöver ske förbättringar inom utbildning, fortbildning och handledning, och kring kontinuitet, där det behövs mer av fasta vårdkontakter och att patienter och brukare mer får träffa personer som de känner.

Det behövs också mer av »samordnad individuell planering kring insatser till en och samma brukare från olika huvudmän«. Variationen mellan olika boenden och mellan olika kommuner är också stor och »det är ett problem i sig«, sa Thomas Lindén.

– Men, vår statistik stödjer inte en bild av en äldrevård som är dålig överallt. Vi vänder oss emot en del av de kraftigt överdrivna ordbruk kring »dödshjälp« och »avlivning« som använts för att måla upp situationen, och jag finner att den är direkt stötande. Vår bild är i stället att vården överlag behöver förbättras, framför allt på de områden jag nämnde, men från en nivå som generellt är rätt så god. Och vi möter utmaningarna med covid-19 med alla de extra åtgärder som har vidtagits på grund av den här situationen i alla fall inte överlag sämre än hur vi möter en influensasäsong varje år, sa Thomas Lindén.

Även vårdpersonalen har fått stå i skottgluggen för kritiken, sa han, och med de orden lämnade han över till Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, som sa att det skapats en del oro i debatten kring huruvida patienterna i äldrevården får medicinsk bedömning.

– Jag vill lugna den oro som patienter och anhöriga kan känna. Personalen gör allt vi kan för att ge patienter bra vård inom äldrevården, såväl som inom slutenvården och öppenvården. Och det handlar inte om att prioritera bort dem. Precis som inom övrig hälso- och sjukvård görs den medicinska bedömningen utifrån individens behov, och sköra som befinner sig inom äldrevården ska precis som övriga, och får också, en individuell bedömning. Så den vård de får utgår ifrån deras individuella behov, och då är det särskilt viktigt att beakta om det är till gagn för patienten eller inte. Det är också viktigt att vi arbetar, i den mån vi kan, med att göra bedömningen så tidigt som möjligt och att vi säkerställer att det informeras om det här också och att man har en dialog med anhöriga, sa Heidi Stensmyren.