I slutet av februari skickade Clara Strömberg, Sacos huvudskyddsombud vid Södersjukhuset, en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket om den hårt pressade arbetsmiljön vid sjukhusets akutmottagning. Övriga fackförbund ställde sig bakom anmälan. Hon skickade den direkt till Arbetsmiljöverket, eftersom problemen inte var nya och facken flera gånger tidigare hade tagit upp problemen med arbetsgivaren gällande vårdplatsbrist, bristande bemanning och otillräckliga förberedelser för hög belastning.

Anmälan, som också skickades med kopia till sjukhusledningen, riktades främst till Region Stockholm samt den då nybildade stödgruppen som under ledning av regiondirektören skulle försöka komma tillrätta med problemen på Södersjukhuset. Enligt Clara Strömberg skickade regiondirektören tillbaka anmälan med vändande post med hänvisning till att arbetsmiljöansvaret ligger hos Södersjukhusets vd.

– Då måste sjukhuset få en budget med rimliga förutsättningar att klara av arbetsmiljön. Som det är nu ligger de massiva sparpaketen med varsel och uppsägningar kvar, de är bara lagda på is till efter pandemin. Hur vi ska kunna återhämta oss efter allt detta är en olöst fråga, säger Clara Strömberg, till Nyhetsbyrån Siren.

Sparbeting har tidigare hindrat sjukhuset att ta hjälp av bemanningsföretag och timanställda, men under pandemin har detta fått göras.

– En lägesbild under vintern var att det kunde ligga ett stort antal patienter kvar på morgonen och vänta på plats, med allt vad det innebär för patientsäkerheten. Personalen gick på knäna och grät på sina pass. Sedan kom pandemin och med den resurser som vi aldrig sett under en vanlig influensasäsong. Man frågar sig om det är diagnosen och patientklientelet som styr? säger Clara Strömberg till Nyhetsbyrån Siren.

Det är regionledningsnivån som kan ge sjukhuset resurser och förutsättningar, menar hon. Nyligen skickade Clara Strömberg därför en ny skrivelse till regionledningskontoret där hon ställer en rad frågor och kräver förbättringar. Samtidigt skickade hon en uppdatering till Arbetsmiljöverket i ärendet. »Saco vill härmed beskriva vår oro för den ohörsamhet man visat på Region Stockholm«, skrev hon.

»Vi ser med oro på kommande höst/vinter. Personalen på Södersjukhuset var redan högt belastad och den pågående covid-pandemin ger en ytterligare hög belastning med övertid och indragen ledighet. När pandemin är i kontroll ska vårdskulden betalas och detta kommer att kräva full bemanning«, skriver hon bland annat i den senaste skrivelsen till regionledningen.

Här är de krav som Saco ställer i skrivelserna:

  • Att det säkerställs tillräcklig vårdkapacitet, slutenvårdsplatser, och personaltillgång för den vårdskuld som uppstår på grund av pandemin.
  • Att det säkerställs möjlighet till återhämtning för medarbetarna som nu har en hög arbetsbelastning med indragen möjlighet till ledighet efter tunga arbetspass.
  • En bemanning som motsvarar vårdtyngden. Med tyngdpunkt på att återhämtning tillgodoses för medarbetarna.
  • En fungerande beredskapsplan för hög belastning/vårdplatsbrist.
  • En regional plan för Stockholm avseende akutsjukhusens kompetensförsörjning och bemanning med fokus på arbetsmiljön.
  • En tvärfacklig delaktighet i regionens krisgrupp.
  • En regional plan för Stockholm vid hög belastning på akutsjukhusen, vid årligen återkommande epidemier som vinterkräksjuka samt influensa.

Inom tre veckor vill hon ha svar från regionen. Nu har det gått två veckor.

– De har ungefär en vecka på sig. Annars kommer det att bli aktuellt med något annat grepp, säger hon till Siren.

Läs mer:

Skyddsombud 6:6a-anmäler Södersjukhuset till Arbetsmiljöverket

Södersjukhuset får hjälp av särskild grupp

Sös jobbar för närakut vid akuten

Stockholms sjukvårdsupprop planerar ny manifestation

Stabsläge på Sös i helgen efter vårdplatsbrist

Jämnare flöde utan linjer på Södertäljes nya akut

Extrapengar påverkar inte varsel i Stockholm

Skyddsombud på Sös: »Vi hinner inte skriva avvikelserapporter«

Läkartidningens podd: – Sjukvårdsuppropet: »Patienter far illa och avlider«

Manifestationer mot neddragningar lockade tusentals