Över 11 000 medarbetare vid Karolinska universitetssjukhuset har under de senaste fyra veckorna lämnat prover för att se om de bär på eller har varit smittade med det nya coronaviruset. Det handlar dels om svalgprov för virusspårning med PCR, dels om blodprov för att se om man har utvecklat antikroppar mot viruset. Samtliga deltagare skulle vara utan symtom vid provtagningstillfället.

– Vi har provtagit ett stort antal medarbetare med olika arbetsuppgifter, såväl patientnära som ej patientnära, och har därmed fått en uppfattning om smittans utbredning i Stockholms arbetande befolkning. Våra data pekar då mot att cirka 15 procent har eller har haft sars-cov-2 coronavirusinfektion, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi och ansvarig för covid-19-studien, i ett pressmeddelande.

Hittills har cirka 5 500 PCR-prov och 3 200 antikroppsprover analyserats. Resultatet visar att 7 procent hade virus i svalget, 10 procent hade antikroppar i blodet och 2,4 procent hade både antikroppar och virus.

Vid Folkhälsomyndighetens presskonferens i dag sa statsepidemiolog Anders Tegnell att resultaten ligger i linje med den modellering som myndigheten tidigare gjort av smittspridningen, trots att den visade att 26 procent av stockholmarna skulle varit smittade redan i början på i maj.

– Vi håller på att titta på det här och har en dialog med Joakim Dillner. Men mellan tummen och pekfingret så ser det ut att detta kan passa rätt bra in, om man tänker på den förskjutning i tid som det är när man mäter antikroppar.

Anders Tegnell berättade även att Folkhälsomyndigheten just nu genomför en nationell mätning av antikroppar. Blodprover har samlats in från ett antal tusen slumpmässigt utvalda personer som har besökt vårdcentraler i olika delar av landet. Målet är att resultatet ska kunna redovisas under veckan.

 

Läs mer:

En av fem på Danderyd har haft covid-19