Användningen av propofol har ökar kraftigt i intensivvården. Bland annat används det för att söva patienter med covid-19 som behöver respiratorvård. På flera håll har sjukvården larmat om en bristsituation.

Men kommer alltså Norge att bistå med en leverans av propofol.

– Förra veckan hade jag ett samtal med den norska hälsoministern där jag berättade om situationen i Sverige och vi enades om att försöka lösa den här situationen på bästa sätt, säger socialminister Lena Hallengren (S), i ett pressmeddelande från Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

I vanliga fall sköter enskilda regioner sina egna inköp av läkemedel. Men för några veckor sedan beslutades att inköpen av vissa läkemedel ska samordnas av fyra regioner.

– I Norge har man just nu inte lika stort tryck på sin intensivvård och genom den här kontakten så har vi kunnat få till så att vi i de svenska regionerna får lov att köpa läkemedel från den norska hälso- och sjukvården, säger Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på SKR, till Sveriges Radio.

Leveranserna från Norge ska komma till Sverige under veckan och kommer att fördelas mellan regionerna utifrån behov. De extra leveranserna väntas täcka omkring en veckas behov.

Enligt pressmeddelandet från SKR görs även andra insatser för att säkerställa tillgången på propofol inom intensivvården. Exempel på insatser är att köpa tillgängligt propofol från flera olika leverantörer, rekommendationer till sjukvården för att minska användningen, och, där det är tillämpbart, använda alternativa narkosläkemedel.